Đất ở đem ra trồng cây có được cấp sổ đỏ?

[VOV2] - Đất ở nhưng lại được ra sử dụng làm đất trồng cây đã hơn 40 năm. Nay xin cấp giấy chứng nhận lại không được giải quyết.

Trần Thu Trang

Ông Phan Văn Thuật ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An cho biết gia đình ông có một miếng đất ở sử dụng từ năm 1963. Tới năm 1966, gia đình chuyển chỗ ở, phần đất đó được sử dụng để trồng cây. Tuy nhiên, khi gia đình làm hồ sơ xin cấp sổ đỏ là đất ở thì bị Văn phòng Đăng ký đất đai từ chối. 

Theo luật sư Nguyễn Đức Hùng, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, việc thửa đất ở được gia đình ông Thuật sử dụng để trồng cây là việc sử dụng đất không đúng mục đích. Tuy nhiên, việc này sẽ không ảnh hưởng gì đến việc gia đình ông có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không?

Theo quy định tại các Điều 99, Điều 100 và Điều 101 Luật đất đai năm 2013, nếu thửa đất là thuộc quyền sử dụng hợp pháp của gia đình do được thừa kế, tặng cho hoặc chuyển đổi, nhận chuyển nhượng hợp pháp hoặc được nhà nước giao đất, hoặc thuộc trường hợp được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất.v.v...và không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch thì vẫn sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Việc xác định loại đất (mục đích sử dụng đất) được thực hiện theo quy định tại Điều 11 Luật Đất đai năm 2013, được hướng dẫn tại Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, việc xác định loại đất (mục đích sử dụng đất) đối với thửa đất của gia đình ông Thuật sẽ được xác định thông qua những giấy tờ về quyền sử dụng đất (nếu có). Trong trường hợp không có các giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định thì tùy từng trường hợp mà loại đất sẽ căn cứ vào hiện trạng đang sử dụng đất, hoặc nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng đất để xác định loại đất.

Mời quý vị nghe toàn bộ nội dung tư vấn của luật sư Nguyễn Đức Hùng tại đây:

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục