Lao động tại huyện nghèo vùng ven biển được hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài

[VOV2] - Một số chính sách mới về lao động, tiền lương cải thiện nhiều mặt của đời sống có hiệu lực thi hành từ tháng 7/2022. Trong số đó có chính sách lao động tại các huyện nghèo vùng bãi ngang, ven biển được hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài.

Việt Anh
image-article

# Tăng mức lương tối thiểu vùng:

Nghị định 38/2022 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 01/7/2022, điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu vùng với mức tăng bình quân là 6%. Đây chính là mức tiền lương thấp nhất làm cơ sở để các bên thỏa thuận và trả lương cho người lao động.

Như vậy, từ ngày 01/7/2022, người lao động làm việc tại doanh nghiệp sẽ được áp dụng mức lương tối thiểu vùng mới như sau:

- Vùng I: 4.680.000 đồng/tháng

- Vùng II: 4.160.000 đồng/tháng

- Vùng III: 3.640.000 đồng/tháng

- Vùng IV: 3.250.000 đồng/tháng

Ngoài ra, còn bổ sung quy định về lương tối thiểu vùng theo giờ, cụ thể:

+ Vùng I: 22.500 đồng/giờ;

+ Vùng II: 20.000 đồng/giờ;

+ Vùng III: 17.500 đồng/giờ;

+ Vùng IV: 15.600 đồng/giờ.

# Lao động tại các huyện nghèo vùng bãi ngang, ven biển được hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài:

Thông tư 09/2022 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có hiệu lực từ ngày 11/7/2022 quy định:

- Người lao động thuộc hộ nghèo, người lao động là người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài: nội dung hỗ trợ thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Thông tư 15/2022 của Bộ Tài chính.

- Người lao động thuộc hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài: Hỗ trợ tiền đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ, kỹ năng nghề và hỗ trợ các chi phí khác theo khoản 1 Điều 25 Thông tư 15/2022 của Bộ Tài chính.

- Người lao động khác đang sinh sống trên địa bàn huyện nghèo, xã bãi ngang, ven biển và hải đảo có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài: Hỗ trợ tiền đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ, kỹ năng nghề.

- Người lao động và thân nhân của người lao động thuộc các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo: Hỗ trợ giới thiệu, tư vấn để tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Người lao động tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ để đi làm việc ở nước ngoài theo Hiệp định ký giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ nước tiếp nhận: Hỗ trợ một phần chi phí đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ cho người lao động.

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục