Nghị định số 70/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế đối (BHYT) với quân đội nhân dân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu, quân nhân khi đi khám chữa bệnh (KCB) được quỹ BHYT thanh toán trong phạm vi được hưởng với mức hưởng 100% chi phí KCB và không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán đố với một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế. Khi đi KCB, quân nhân phải xuất trình thẻ BHYT và giấy tờ chứng minh về nhân thân có ảnh khi đi KCB đúng nơi đăng ký KCB ban đầu; Quân nhân tự đi KCB tại các cơ sở KCB BHYT tương đương tuyến huyện, điều trị nội trú tuyến tỉnh hoặc thẻ BHYT có mã K1, K2, K3. Nếu trong trường hợp cấp cứu, quân nhân phải xuất trình thẻ BHYT trước khi ra viện.

Đối với hồ sơ chuyển viện của cơ sở KCB khi chuyển tuyến điều trị hoặc có giấy hẹn khám lại của cơ sở KCB, khi có giấy công tác, giấy báo nhập học, giấy nghỉ phép, quyết định chờ hưu… thì ngoài những giấy tờ kể trên, quân nhân còn phải xuất trình thẻ BHYT cùng giấy tờ chứng minh về nhân thân có ảnh.

Trường hợp quân nhân đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở quân y KCB BHYT thì được đến KCB tại bất kỳ cơ sở KCB của Quân đội cùng tuyến hoặc tuyến dưới, nếu kèm theo giấy giới thiệu của đơn vị được xác định là đúng tuyến. Để được quỹ BHYT chi trả chi phí khám bệnh, quân nhân, người lao động công tác trong quân đội do Bộ Quốc phòng quản lý cần xuất trình thẻ BHYT; Giấy tờ tùy thân có ảnh; Giấy giới thiệu của đơn vị.

Việc đăng ký vượt tuyến do chỉ huy đơn vị cấp trung đoàn và tương đương trở lên quyết định, khi được sự chấp thuận của cơ sở KCB (nơi đơn vị lựa chọn đăng ký tuyến); quân y các đơn vị có trách nhiệm tham mưu cho thủ trưởng đơn vị lựa chọn tuyến cho phù hợp; cơ sở KCB bệnh tuyến trên có trách nhiệm tạo điều kiện khi đơn vị đến đăng ký tuyến KCB.

Đăng ký KCB BHYT ban đầu đối với các đối tượng hưởng lương từ cấp bậc Trung tá hoặc mức lương tương đương trở xuống, đơn vị lập danh sách và đăng ký KCB BHYT ban đầu cho các đối tượng thuộc đơn vị quản lý tại một trong các cơ sở KCB tuyến 2, tuyến 3 hoặc tuyến 4. Được đăng ký KCB BHYT ban đầu tại một trong các cơ sở KCB tuyến 1 hoặc tại một trong các cơ sở KCB dân y tuyến huyện, tỉnh, trung ương khi: Đơn vị đóng quân hoặc nơi thường trú và cơ sở KCB nằm cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc thuộc vùng giáp ranh; Được sự chấp thuận của chỉ huy đơn vị cấp trung đoàn và tương đương trở lên.

Cán bộ cấp bậc Thượng tá hoặc có mức lương tương đương trở lên, đơn vị lập danh sách và đăng ký KCB BHYT ban đầu cho các đối tượng thuộc đơn vị quản lý tại một trong các cơ sở KCB tuyến 1, tuyến 2 hoặc tuyến 3.

Quân nhân được đăng ký KCB BHYT ban đầu tại một trong các cơ sở KCB dân y tuyến huyện, tỉnh, trung ương khi: Đơn vị đóng quân hoặc nơi thường trú và cơ sở KCB nằm cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc thuộc vùng giáp ranh; Được sự chấp thuận của chỉ huy đơn vị cấp sư đoàn và tương đương trở lên./.

Mời quý vị và các bạn nghe Đại tá Trần Thanh Phương - Trưởng phòng BHYT - BHXH Bộ Quốc phòng tư vấn một số trường hợp cụ thể tại đây: