Ngày 19/10 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế.

Theo đó, Nghị định 75/2023 đã bổ sung nhóm đối tượng được Ngân sách Nhà nước đóng Bảo hiểm Y tế là người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong Kháng chiến chống Thực dân Pháp và chống Đế quốc Mỹ hiện đang thường trú tại các xã an toàn khu cách mạng đã được cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú mà không thuộc đối tượng quy định tại Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế.

Đặc biệt, tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 75/2023/NĐ-CP quy định: Người tham gia bảo hiểm y tế khi khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế có ảnh hoặc căn cước công dân; trường hợp xuất trình thẻ BHYT chưa có ảnh thì phải xuất trình thêm một trong các giấy tờ tùy thân có ảnh do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc giấy xác nhận các giấy tờ chính minh nhân thân hợp pháp khác có xác nhận của cơ sở giáo dục nơi quản lý học sinh sinh viên, các giấy tờ chứng minh nhân thân hợp pháp khác hoặc giấy tờ được định danh điện tử ở mức độ 2 theo quy định tại Nghị định 59/2022 ngày 05/09/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử.

Lưu ý: Sau khi đăng ký được tài khoản định danh mức 2, để tích hợp thẻ BHYT người dân làm các bước sau:

Bước 1: Vào ứng dụng VNeID.

Bước 2: Chọn “Ví giấy tờ”. Sau đó chọn “Tích hợp thông tin”.

Bước 3: Chọn “Tạo mới yêu cầu”

Bước 4: Nhấn vào dấu mũi tên trong mục chọn thông tin, ấn vào chọn loại thông tin Thẻ Bảo hiểm y tế

Bước 5: Nhập đơn vị cấp thẻ BHYT, số thẻ BHYT và nhấn vào “Gửi yêu cầu”.

Sau đó, kiểm tra lại yêu cầu bằng cách vào “Ví giấy tờ”, rồi chọn “Thẻ BHYT” trong VNeID. Khi đó, người dân đã hoàn thành tích hợp và dùng được thẻ BHYT trong VNeID thay cho thẻ BHYT bằng giấy./.