Giờ đây, người bệnh có thể tự tra cứu thông tin về chi phí điều trị, các dịch vụ đã sử dụng, minh bạch quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế. Thêm vào đó, việc đưa vào sử dụng mã định danh y tế thời gian vừa qua còn giúp các cơ sở y tế cũng như người dân cảm nhận rõ sự tiện lợi và cần thiết của việc chuyển đổi này.

Ông Lê Văn Phúc- Trưởng ban Thực hiện Chính sách Bảo hiểm y tế (BHYT)- Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH VN) cho biết, trong công tác quản lý, cơ quan BHXH và các cơ sở y tế, khám chữa bệnh trên cả nước sẽ phải tăng cường sự phối hợp để quản lý hiệu quả dữ liệu cũng như đảm bảo quyền lợi cho người dân. “Trong việc phối hợp giữa cơ quan BHXH và ngành y tế đã được quy định rất rõ trong quyết định của Bộ Y tế, BHXH có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin tra cứu về mã số BHXH và thông tin định danh của người dân liên quan đến công tác khám chữa bệnh. Khi tiếp nhận người bệnh, cơ sở khám chữa bệnh có trách nhiệm tra cứu mã số BHXH của người dân trên cổng thông tin điện tử hoặc cổng tiếp nhận dữ liệu của hệ thống thông tin giám định BHYT để biết được quá trình khám bệnh trước đó của người bệnh để phục vụ cho lần khám bệnh này. Khi trích chuyển dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh của người bệnh, các cơ sở khám chữa bệnh sử dụng mã định danh y tế và các thông tin liên quan để liên kết các thông tin của người bệnh để chúng ta có cơ sở dữ liệu của người bệnh phục vụ công tác khám chữa bệnh của người dân” - Ông Lê Văn Phúc- Trưởng ban Thực hiện Chính sách BHYT- BHXH VN nói.

Việc quản lý sẽ sử dụng tối ưu lợi thế của công nghệ thông tin, do đó, nhanh và tiện lợi là một lợi ích thấy rõ, tuy nhiên, không ít người dân băn khoăn về tính bảo mật và độ an toàn trong việc lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân. “Việc đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin một cách tuyệt đối là trách nhiệm của các cơ quan quản lý dữ liệu này, từ cơ quan BHXH, Bộ Y tế, các cở sở khám chữa bệnh. Bộ Y tế cũng nêu rõ các cơ sở y tế có trách nhiệm quản lý mã định danh y tế của người bệnh, đảm bảo tính riêng tư, an toàn và bảo mật thông tin. BHXH và Bộ Y tế xây dựng cơ chế giải pháp nhằm đảm bảo tính riêng tư trong quá trình cung cấp, lưu giữ và sử dụng thông tin định danh của người dân. Cơ quan BHXH, các cơ sở bảo hiểm y tế và các bên liên quan có trách nhiệm bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin mạng đối với thông tin do mình xử lý. Như vậy, tất cả các giải pháp đó cơ quan BHXH, ngành y tế, các cơ sở KCB sẽ có trách nhiệm đảm bảo an toàn tuyệt đối các thông tin về sức khỏe của mọi người dân”- theo ông Lê Văn Phúc.

Người dân khi tham gia BHYT đều mong muốn được sử dụng các dịch vụ một cách thuận tiện và nhanh chóng nhất, chính vì vậy, việc ứng dụng công nghệ thông tin chính là công cụ hữu hiệu nhất giúp cho quá trình phục vụ người dân ngày càng hiệu quả.