Tại hội nghị cung cấp thông tin chuyên đề về BHYT vừa diễn ra, ông Lê Văn Phúc Trưởng Ban Thực hiện Chính sách BHYT cho biết, có tình trạng người bệnh phải bỏ tiền mua thuốc vì cơ sở điều trị không có. Tuy nhiên hiện trong quy định về thanh toán trực tiếp đối với người bệnh không có việc phải thanh toán khi người bệnh phải mua thuốc, vật tư y tế bên ngoài.

Bên cạnh đó, theo ông Phúc, Nghị định 146 của Chính phủ năm 2018 quy định rất rõ cơ sở khám chữa bệnh có trách nhiệm phải đảm bảo cung ứng thuốc, vật tư y tế cho người tham gia BHYT. Rõ ràng, trách nhiệm này thuộc cơ sở khám chữa bệnh.

Ô ng Lê Văn Phúc Trưởng Ban thông tin thêm, Luật BHYT quy định, một số trường hợp đặc biệt có thể thanh toán trực tiếp, tuy nhiên cũng cần xác định đây có phải trường hợp thanh toán trực tiếp hay không.

"Chúng tôi chờ ý kiến, hướng dẫn của Bộ Y tế để triển khai thực hiện. Có 2 hình thức là cơ sở khám chữa bệnh thanh toán cho người bệnh, sau đó BHXH sẽ quyết toán cho cơ sở khám chữa bệnh và có thể thanh toán trực tiếp. Song việc thanh toán trực tiếp sẽ khó khăn. Theo quy định cơ sở khám chữa bệnh phải có trách nhiệm, vừa đảm bảo mức giá, chất lượng, quyền lợi cho người tham gia BHYT." - ông Phúc nhấn mạnh.

Một số tỉnh thiếu thuốc như tỉnh Bắc Giang, Bình Dương, Hà Nam, Cần Thơ, Đắk Lắk, Bạc Liêu, Quảng Ngãi, Quảng Nam...