Cuộc thi sẽ diễn ra trong quý 3 và quý 4 năm nay, với sự tham gia của 17 đội thuộc 3 khu vực Bắc – Trung – Nam. Cuộc thi dành cho tất cả cán bộ, nhân viên y tế thuộc trạm y tế xã, phường, thị trấn; cộng tác viên y tế, cộng tác viên dân số tại các làng, xóm, ấp, buôn, phum, sóc của các tỉnh, thành phố.

PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, đây là một trong những hoạt động nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn, khả năng giao tiếp, chăm sóc sức khỏe nhân dân của cán bộ y tế cơ sở - những người gần dân nhất, hàng ngày thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Cuộc thi cũng nhằm cụ thể hóa các nội dung chính sách pháp luật của đảng, Nhà nước – đặc biệt là chỉ thị 25 của Ban Bí thư TW Đảng về tiếp tục củng cố, hoàn thiện nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới.

"Cuộc thi góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền hệ thống chính trị và ngành y tế về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của y tế cơ sở với nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe ban đầu..." - PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương nói.

Với khẩu hiệu "Y tế cơ sở gắn bó với dân, tận tâm", cuộc thi gắn với phong trào đẩy mạnh học tập rèn luyện nâng cao kiến thức, kỹ năng không chỉ về chuyên môn kỹ thuật mà còn cả kỹ năng truyền thông, giáo dục sức khỏe, kỹ năng giao tiếp ứng xử trong quá trình chăm sóc SKND của cán bộ y tế cơ sở, từ đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế cơ sở..

"Cuộc thi cũng là dịp để tôn vinh tài năng, trí tuệ, y đức, phong cách phục vụ nhân dân của cán bộ y tế cơ sở trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân" - theo PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương.