Theo thông báo của Tổ chức Y tế thế giới, hiện nay dịch COVID-19 bắt đầu có xu hướng giảm cả số ca mắc và tử vong trên phạm vi toàn cầu. Vaccine phòng bệnh cơ bản vẫn có hiệu quả với các biến thể của virus SARS-CoV-2. Nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ đã từng bước nới lỏng các biện pháp chống dịch, trong đó có yêu cầu về xét nghiệm COVID-19 đối với người nhập cảnh.

Tại Việt Nam, sau thời gian triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID19, công tác phòng chống dịch đã đem lại những kết quả tích cực. Số ca mắc mới ở trong nước, giảm liên tục kể ngày 15/3 đến nay, số ca chuyển bệnh nặng, số ca tử vong liên quan đến COVID- 19 giảm thấp, tỷ lệ bao phủ vaccine phòng COVID-19 cao.

Trong bối cảnh đó, Bộ Y tế đã có văn bản chỉ đạo việc dừng thực hiện khai báo y tế đối với người nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 27/4 vừa qua.

Để đảm bảo áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch, đồng thời tại điều kiện thuận lợi thúc đẩy các hoạt động phục hồi phát triển kinh tế- xã hội theo đúng tinh thần của các Nghị quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tạm dừng yêu cầu phải xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh vào Việt Nam từ 0h ngày 15-5-2022.

Bộ Y tế theo dõi sát tình hình dịch bệnh, kịp thời hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

Cùng với đó, Bộ Ngoại giao chỉ đạo các cơ quan của Việt Nam ở nước ngoài thông báo đến người có nhu cầu nhập cảnh vào Việt Nam thực hiện các yêu cầu về phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các các hãng hàng không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trên các phương tiện vận chuyển theo hướng dẫn của Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm các biện pháp về phòng chống dịch trên địa bàn theo hướng dẫn của Bộ Y tế và bộ ngành liên quan.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID- 19; Thường xuyên kiểm tra, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.