Theo quy định tại nghị định 117, hành vi hút thuốc lá tại nơi cấm bị cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200 – 500 nghìn đồng, tăng cao hơn so với quy định cũ tại Nghị định 176/2013/NĐ-CP là 100-300 nghìn đồng;

Xử phạt từ 1 - 3 triệu đồng đối với hành vi không có biển thông báo không bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi tại điểm bán của đại lý bán buôn, đại lý bán lẻ thuốc lá;

Người cung cấp thuốc lá không ghi nhãn, không in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá bị xử phạt từ 3 – 5 triệu đồng; Trường hợp bán thuốc lá không ghi nhãn, không in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá là thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả thì thực hiện xử phạt theo quy định của pháp luật về hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mà không bị xử phạt theo lĩnh vực y tế.

Hành vi trưng bày quá một bao hoặc một tút hoặc một hộp của một nhãn hiệu thuốc lá tại đại lý bán lẻ, điểm bán lẻ thuốc lá; Bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi; Cung cấp thuốc lá không ghi nhãn, không in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá theo quy định của pháp luật bị xử phạt từ 3 – 5 triệu đồng, cao hơn so với trước đây tại Nghị định 176/2013/NĐ-CP quy định là 1 – 2 triệu đồng.

Các hành vi bị xử phạt từ 3 – 5 triệu đồng có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động kinh doanh có liên quan đến hành vi vi phạm trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng.

Xử phạt từ 20-30 triệu đồng đối với hành vi không thay đổi định kỳ 2 năm một lần cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá theo quy định của pháp luật; Các hành vi bị xử phạt vi phạm hành chính từ 30 – 40 triệu đồng quy định tại điều 27, Nghị định 177/2020/NĐ-CP.

Mức độ xử phạt hành vi hút thuốc lá của người chưa đủ 18 tuổi từ 200 – 500 nghìn đồng (nghị định 176 năm 2013 xử phạt từ 100 – 300 nghìn đồng), và xác định rõ độ tuổi chịu xử lý vi phạm hành chính là từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi (Quy định tại Nghị định 176 năm 2003 là người dưới 18 tuổi);

Xử phạt vi phạm hành chính từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi sai người chưa đủ 18 tuổi mua thuốc lá.

Hành vi vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá bị xử phạt từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng. Hành vi cung cấp thông tin không có cơ sở khoa học, không chính xác về thuốc lá và tác hại của thuốc lá và hành vi Không hạn chế hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong các tác phẩm sân khấu, điện ảnh theo quy định của pháp luật bị xử phạt từ 3 – 5 triệu đồng.