Thông tư 06 vừa được Bộ Y tế ban hành, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/2019 về đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.

Một trong những nội dung quan trọng của Thông tư là bỏ quy định khi đấu thầu thuốc "giá kế hoạch không được cao hơn giá trúng thầu cao nhất trước đó" (giá trần). Quy định này từng được xem là nút thăt trong đấu thầu thuốc nhiều năm qua. Với quy định mới tại thông tư 06 nhiều ý kiến cho rằng sẽ tháo gỡ vướng mắc, giải quyết tình trạng đang thiếu thuốc trầm trọng.

Thông tư mới sẽ có hiệu lực từ ngày 27/4.

Hiện, có 3 hình thức đấu thầu mua sắm y tế là cấp quốc gia, cấp địa phương và bệnh viện. Theo quy trình, để có thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế, các bệnh viện công phải mua sắm thông qua đấu thầu gồm 4 bước: phê duyệt chủ trương và lập dự toán, lên kế hoạch, thẩm định giá, tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu.

Để có cơ sở xây dựng đơn giá, bệnh viện phải tham khảo giá trúng thầu trong vòng 12 tháng trước do Bộ Y tế công bố trên trang thông tin điện tử. Trong đó, giá trúng thầu được tham khảo phải theo nguyên tắc giá kế hoạch không được cao hơn giá trúng thầu cao nhất của thuốc đã được công bố (còn gọi là giá trần).

Nếu giá trúng thầu chưa được Bộ Y tế công bố, bệnh viện phải tham khảo báo giá của ít nhất 3 đơn vị cung cấp trên thị trường tại thời điểm lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Quy định này gây khó khăn cho các bệnh viện, ngược với quy luật thị trường là giá năm sau thường sẽ cao hơn năm trước và doanh nghiệp kinh doanh phải có lợi nhuận. Điều này dẫn đến các doanh nghiệp không muốn tham gia thầu. Đây là một trong những vướng mắc khiến nhiều bệnh viện thiếu thuốc điều trị thời gian qua.

Với Thông tư mới, Bộ Y tế sửa đổi quy định về giá gói thầu, bỏ các quy định này. Theo đó, khi lập kế hoạch chọn nhà thầu, đơn vị chỉ cần tham khảo giá thuốc trúng thầu của các cơ sở y tế hoặc trúng thầu tập trung cấp địa phương trong vòng 12 tháng trước hoặc trúng thầu tập trung cấp quốc gia, đàm phán giá còn hiệu lực của thỏa thuận khung được công bố trên trang thông tin của Bộ Y tế.

Đối với vấn đề 3 báo giá, Thông tư 06 vẫn quy định tham khảo 3 báo giá khác nhau tại thời điểm lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Tuy nhiên, trường hợp thuốc không đủ 3 báo giá, người đứng đầu đơn vị căn cứ vào ít nhất một báo giá, giải trình, chịu trách nhiệm về giá kế hoạch đề xuất và bảo đảm không vượt giá bán buôn kê khai, kê khai lại còn hiệu lực của thuốc đã tham khảo.

GS.TS Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức: Sau 02 tuần gián đoạn các ca mổ phiên, chỉ ưu tiên ca cấp cứu do thiếu vật tư, hoá chất, bệnh viện đã mổ trở lại như bình thường. Hiện tại bệnh viện đã hoạt động bình thường, người dân có thể yên tâm đến khám, chữa bệnh với đầy đủ phương tiện.