Từ khóa tìm kiếm: hộ tịch

Điều kiện cải chính thông tin trên giấy khai sinh

[VOV2] - Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của công dân. Chỉ khi có lý do chính đáng mới có thể cải chính thông tin trên giấy khai sinh.

[VOV2] - Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của công dân. Chỉ khi có lý do chính đáng mới có thể cải chính thông tin trên giấy khai sinh.

Luật hóa quy định để bảo đảm quyền lợi của công dân

[VOV2] - Luật Hộ tịch điều chỉnh các quan hệ hộ tịch xuyên suốt cuộc đời của mỗi người dân, là cơ sở để Nhà nước bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, thực hiện quản lý về dân cư, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

[VOV2] - Luật Hộ tịch điều chỉnh các quan hệ hộ tịch xuyên suốt cuộc đời của mỗi người dân, là cơ sở để Nhà nước bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, thực hiện quản lý về dân cư, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Luật Hộ tịch góp phần bảo vệ quyền lợi của người dân

[VOV2] - Luật Hộ tịch là văn bản pháp lý cao nhất điều chỉnh các quan hệ hộ tịch xuyên suốt cuộc đời của mỗi công dân.

[VOV2] - Luật Hộ tịch là văn bản pháp lý cao nhất điều chỉnh các quan hệ hộ tịch xuyên suốt cuộc đời của mỗi công dân.

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

[VOV2] - Khi bị mất giấy khai sinh, người dân nên làm thế nào? Luật sư Vũ Thị Mai Phương – Giám đốc Công ty luật TNHH Sunlight tư vấn cụ thể vấn đề này.

[VOV2] - Khi bị mất giấy khai sinh, người dân nên làm thế nào? Luật sư Vũ Thị Mai Phương – Giám đốc Công ty luật TNHH Sunlight tư vấn cụ thể vấn đề này.