Từ khóa tìm kiếm: ts Lê Đông Phương

Liêm chính khoa học nhìn từ việc nhà nghiên cứu bán bài báo quốc tế

[VOV2] - Từ sự việc nhà khoa học bị "tố" bán bài báo nghiên cứu, vấn đề liêm chính khoa học được đặt ra. Việc mua bài báo để tăng hạng, ngụy tạo nguồn gốc sản phẩm khoa học là một sự lừa dối - TS. Lê Đông Phương chia sẻ với VOV2.

[VOV2] - Từ sự việc nhà khoa học bị "tố" bán bài báo nghiên cứu, vấn đề liêm chính khoa học được đặt ra. Việc mua bài báo để tăng hạng, ngụy tạo nguồn gốc sản phẩm khoa học là một sự lừa dối - TS. Lê Đông Phương chia sẻ với VOV2.

[Trực tiếp lúc 11h00 ngày 20/9] Học phí Đại học thế nào là hợp lý?

[VOV2] - Nghị định 81 quy định cơ chế thu, quản lý học phí Đại học chậm được thực hiện 3 năm do dịch Covid-19. Tuy nhiên, đã đến lúc cần tăng học phí đại học để các trường có điều kiện đầu tư cơ sở vật chất, thu hút giảng viên, nâng cao chất lượng đào tạo

[VOV2] - Nghị định 81 quy định cơ chế thu, quản lý học phí Đại học chậm được thực hiện 3 năm do dịch Covid-19. Tuy nhiên, đã đến lúc cần tăng học phí đại học để các trường có điều kiện đầu tư cơ sở vật chất, thu hút giảng viên, nâng cao chất lượng đào tạo

Cần công khai mức học phí của mỗi ngành đào tạo

[VOV2] - Muốn nâng cao chất lượng đào tạo không thể không tăng học phí nhưng các cơ sở giáo dục ĐH cần công khai, minh bạch các mức học phí của từng chương trình đào tạo để người học "liệu cơm gắp mắm".

[VOV2] - Muốn nâng cao chất lượng đào tạo không thể không tăng học phí nhưng các cơ sở giáo dục ĐH cần công khai, minh bạch các mức học phí của từng chương trình đào tạo để người học "liệu cơm gắp mắm".

Cần chuẩn bị hệ thống đánh giá năng lực cho tuyển sinh Đại học

[VOV2] - Trước những bất cập của bức tranh tuyển sinh ĐH năm 2021, TS Lê Đông Phương - Giám đốc TT nghiên cứu Giáo dục Đại học, Viện Khoa học Giáo dục cho rằng cần nhanh chóng chuẩn bị hệ thống đánh giá năng lực cho kỳ tuyển sinh Đại học năm 2022.

[VOV2] - Trước những bất cập của bức tranh tuyển sinh ĐH năm 2021, TS Lê Đông Phương - Giám đốc TT nghiên cứu Giáo dục Đại học, Viện Khoa học Giáo dục cho rằng cần nhanh chóng chuẩn bị hệ thống đánh giá năng lực cho kỳ tuyển sinh Đại học năm 2022.

“Nhập khẩu” chương trình nhưng Đại học Việt Nam chưa học được văn hóa quản trị

[VOV2] - "Các trường đã quan tâm đến quốc tế hóa chương trình đào tạo, cố gắng nhập khẩu chương trình của các trường đại học uy tín thế giới. Tuy nhiên, chúng ta chưa mang được văn hóa quản trị đại học vào"- TS Lê Đông Phương nhận định.

[VOV2] - "Các trường đã quan tâm đến quốc tế hóa chương trình đào tạo, cố gắng nhập khẩu chương trình của các trường đại học uy tín thế giới. Tuy nhiên, chúng ta chưa mang được văn hóa quản trị đại học vào"- TS Lê Đông Phương nhận định.