Từ khóa tìm kiếm: 50 năm

Chiến dịch Đường 9-Nam Lào: Chiến thắng của tình đoàn kết

[VOV2] - 50 năm trước, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, trên địa bàn 2 tỉnh Quảng Trị của Việt Nam và tỉnh Xavannakhet của Lào, quân và dân ta đã giành thắng lợi vang dội trong Chiến dịch phản công Đường 9 - Nam Lào.

Sức sống lâu bền của một biểu tượng văn hóa thiếu nhi

[VOV2] - Những thông điệp tích cực về ước mơ, tình bạn, tình thân trong Doraemon dù trải qua 50 năm nhưng luôn có giá trị lâu bền trong lòng độc giả nhiều thế hệ.