Từ khóa tìm kiếm: bộ quy tắc

Cần có bộ quy tắc về liêm chính khoa học

[VOV2] - TS. Nguyễn Xuân Hùng mong muốn có bộ quy tắc về liêm chính khoa học. Từ bộ quy tắc này chiếu về các trường, tùy hoàn cảnh mà từng trường sẽ xây dựng bộ quy tắc riêng. Việc thực hiện quy tắc này sẽ được giám sát và có hậu kiểm, có chế tài xử lý.

[VOV2] - TS. Nguyễn Xuân Hùng mong muốn có bộ quy tắc về liêm chính khoa học. Từ bộ quy tắc này chiếu về các trường, tùy hoàn cảnh mà từng trường sẽ xây dựng bộ quy tắc riêng. Việc thực hiện quy tắc này sẽ được giám sát và có hậu kiểm, có chế tài xử lý.

Bộ quy tắc về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc: Liệu đã phù hợp?

[VOV2] - Việc xây dựng Bộ quy tắc về phòng chống quấy rối tình dục tại nơi công sở là cần thiết. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng những quy định trong Bộ quy tắc ứng xử thiếu thực tế, thiếu tính khả thi. Vậy câu chuyện này nên được nhìn nhận như thế nào?

[VOV2] - Việc xây dựng Bộ quy tắc về phòng chống quấy rối tình dục tại nơi công sở là cần thiết. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng những quy định trong Bộ quy tắc ứng xử thiếu thực tế, thiếu tính khả thi. Vậy câu chuyện này nên được nhìn nhận như thế nào?

Cần sớm ban hành Bộ quy tắc bảo vệ trẻ em trên mạng

[VOV2] - Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến cho dự thảo Bộ Quy tắc ứng xử về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Đây là điều vô cùng cần thiết khi xâm hại trẻ em trên mạng đã và đang trở thành một trong những vấn đề nhức nhối.

[VOV2] - Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến cho dự thảo Bộ Quy tắc ứng xử về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Đây là điều vô cùng cần thiết khi xâm hại trẻ em trên mạng đã và đang trở thành một trong những vấn đề nhức nhối.

Quy tắc ứng xử cho nghệ sĩ: Thanh lọc được tiêu cực?

[VOV2] - Điều quan trọng là làm thế nào để xây dựng được bộ quy tắc ứng xử dành cho nghệ sĩ mang tính định hướng, quy chuẩn, tính khả thi cao, góp phần tạo cảm hứng để những nghệ sĩ chân chính yên tâm cống hiến cho nghệ thuật.

[VOV2] - Điều quan trọng là làm thế nào để xây dựng được bộ quy tắc ứng xử dành cho nghệ sĩ mang tính định hướng, quy chuẩn, tính khả thi cao, góp phần tạo cảm hứng để những nghệ sĩ chân chính yên tâm cống hiến cho nghệ thuật.

Nghệ sỹ làm từ thiện: Sao phải ngại sao kê?

[VOV2] - Việc công khai minh bạch không chỉ đem lại niềm tin cho các nhà hảo tâm cũng như người dân khi mà họ đã “chọn mặt gửi vàng” để những mong bà con vơi đi khốn khó mà còn là cách khẳng định tư cách, danh dự của người nghệ sĩ.

[VOV2] - Việc công khai minh bạch không chỉ đem lại niềm tin cho các nhà hảo tâm cũng như người dân khi mà họ đã “chọn mặt gửi vàng” để những mong bà con vơi đi khốn khó mà còn là cách khẳng định tư cách, danh dự của người nghệ sĩ.