Từ khóa tìm kiếm: cơ quan nhà nước

Cơ quan nhà nước làm gì để trở thành “mắt xích” tối ưu trong hợp đồng xã hội?

[VOV2] - Khi nguồn tài chính quốc tế cho các chương trình HIV rút đi, Việt Nam phải làm thế nào? Hợp đồng xã hội với cơ chế sử dụng nguồn lực trong nước mang đến hy vọng về một giải pháp thay thế nhưng hiện còn nhiều rào cản.

[VOV2] - Khi nguồn tài chính quốc tế cho các chương trình HIV rút đi, Việt Nam phải làm thế nào? Hợp đồng xã hội với cơ chế sử dụng nguồn lực trong nước mang đến hy vọng về một giải pháp thay thế nhưng hiện còn nhiều rào cản.

Lưu ý khi khởi kiện cơ quan Nhà nước

[VOV2] - Khi có cơ sở cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính của người, cơ quan có thẩm quyền là trái pháp luật xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình, người dân hoàn toàn có quyền khởi kiện quyết định, hành vi đó.

[VOV2] - Khi có cơ sở cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính của người, cơ quan có thẩm quyền là trái pháp luật xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình, người dân hoàn toàn có quyền khởi kiện quyết định, hành vi đó.

Dịch vụ công trực tuyến: Lấy người dân làm trung tâm

[VOV2] - Phải coi người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu, động lực chuyển đổi số. Người dân, doanh nghiệp phải tham gia vào quá trình chuyển đổi số.

[VOV2] - Phải coi người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu, động lực chuyển đổi số. Người dân, doanh nghiệp phải tham gia vào quá trình chuyển đổi số.

Cán bộ, viên chức nghỉ việc hàng loạt: Làm sao để giữ chân người tài?

[VOV2] - Cán bộ, công chức, viên chức phải xoay xở, đánh vật với các khoản chi tiêu của cuộc sống. Khi đó, rời khỏi bộ máy nhà nước sớm hay muộn dường như là một lựa chọn, bởi các cụ xưa vẫn thường nói “có thực mới vực được đạo”.

[VOV2] - Cán bộ, công chức, viên chức phải xoay xở, đánh vật với các khoản chi tiêu của cuộc sống. Khi đó, rời khỏi bộ máy nhà nước sớm hay muộn dường như là một lựa chọn, bởi các cụ xưa vẫn thường nói “có thực mới vực được đạo”.

TP.HCM: Thay đổi phương thức làm việc ở cơ quan Nhà nước

[VOV2] - UBND TP.HCM vừa có văn bản đề nghị các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội thay đổi phương thức làm việc theo 4 giai đoạn. Theo đó, cán bộ, công nhân, người đến làm thủ tục hành chính… đều phải có thẻ xanh Covid-19 hoặc xét nghiệm.

[VOV2] - UBND TP.HCM vừa có văn bản đề nghị các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội thay đổi phương thức làm việc theo 4 giai đoạn. Theo đó, cán bộ, công nhân, người đến làm thủ tục hành chính… đều phải có thẻ xanh Covid-19 hoặc xét nghiệm.