Từ khóa tìm kiếm: dân tộc Mường

Hiệu quả từ mô hình du lịch cộng đồng

[VOV2] - Du lịch cộng đồng đã đem lại nhiều lợi ích về kinh tế, xã hội cho người dân địa phương, tạo công ăn việc làm, cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống cộng đồng; góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo của Đảng và Nhà nước.

[VOV2] - Du lịch cộng đồng đã đem lại nhiều lợi ích về kinh tế, xã hội cho người dân địa phương, tạo công ăn việc làm, cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống cộng đồng; góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo của Đảng và Nhà nước.

Người cao tuổI bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá Mường

[VOV2] - Đầu Xuân, đến với xã Văn Miếu, đâu đâu cũng có thể nghe được những câu Ví của bà con đồng bào dân tộc Mường. Đây là nét đẹp văn hóa mang nhiều ý nghĩa được lớp lớp người cao tuổi giữ gìn, bảo tồn và trao truyền cho thế hệ trẻ.

[VOV2] - Đầu Xuân, đến với xã Văn Miếu, đâu đâu cũng có thể nghe được những câu Ví của bà con đồng bào dân tộc Mường. Đây là nét đẹp văn hóa mang nhiều ý nghĩa được lớp lớp người cao tuổi giữ gìn, bảo tồn và trao truyền cho thế hệ trẻ.

Lễ Mát nhà của người Mường: Mang bình yên về với gia đình

[VOV2] - Lễ Mát nhà là 1 nghi lễ truyền thống quan trọng của người Mường. Trải qua bao thế hệ, đến nay lễ Mát nhà vẫn được các thế hệ lưu truyền, trở thành nét đẹp văn hóa của người Mường, mang tính nhân văn cao cả với một niềm tin ngôi nhà mãi bình yên.

[VOV2] - Lễ Mát nhà là 1 nghi lễ truyền thống quan trọng của người Mường. Trải qua bao thế hệ, đến nay lễ Mát nhà vẫn được các thế hệ lưu truyền, trở thành nét đẹp văn hóa của người Mường, mang tính nhân văn cao cả với một niềm tin ngôi nhà mãi bình yên.