Từ khóa tìm kiếm: di sản công nghiệp

Khơi dòng di sản văn hóa hai bên bờ sông Hồng

[VOV2] - Sáng nay (13/11), tại Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức họp báo thông tin về các hoạt động trong Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội năm 2023 với chủ đề "Dòng chảy".

[VOV2] - Sáng nay (13/11), tại Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức họp báo thông tin về các hoạt động trong Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội năm 2023 với chủ đề "Dòng chảy".

Hà Nội sẽ phát triển là thành phố sáng tạo của khu vực Đông Nam Á

[VOV2] - Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hà Nội toàn diện, phát triển sản phẩm công nghiệp văn hóa đậm bản sắc Hà Nội, cạnh tranh được với các nước trong khu vực… là những mục tiêu của thủ đô Hà Nội trong tương lai không xa.

[VOV2] - Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hà Nội toàn diện, phát triển sản phẩm công nghiệp văn hóa đậm bản sắc Hà Nội, cạnh tranh được với các nước trong khu vực… là những mục tiêu của thủ đô Hà Nội trong tương lai không xa.

Đánh thức di sản công nghiệp

[VOV2] - Di sản công nghiệp là một phần không thể tách rời di sản văn hóa nói chung, mang những giá trị độc đáo và đóng góp sự đa sắc màu trong nền kinh tế văn hóa. Tuy nhiên, đây vẫn còn là một khái niệm khá mới mẻ tại VN và cần được quan tâm đánh thức.

[VOV2] - Di sản công nghiệp là một phần không thể tách rời di sản văn hóa nói chung, mang những giá trị độc đáo và đóng góp sự đa sắc màu trong nền kinh tế văn hóa. Tuy nhiên, đây vẫn còn là một khái niệm khá mới mẻ tại VN và cần được quan tâm đánh thức.

Biến cơ sở công nghiệp cũ thành công trình văn hóa sáng tạo

[VOV2] - Làm thế nào giải quyết công năng các khu công nghiệp cũ trong đô thị? Có thể chuyển đổi chức năng chúng thành các công trình văn hóa không? Đó là chủ đề của tọa đàm trực tuyến “Di dời cơ sở sản xuất công nghiệp ở Hà Nội" diễn ra hôm 21/10.

[VOV2] - Làm thế nào giải quyết công năng các khu công nghiệp cũ trong đô thị? Có thể chuyển đổi chức năng chúng thành các công trình văn hóa không? Đó là chủ đề của tọa đàm trực tuyến “Di dời cơ sở sản xuất công nghiệp ở Hà Nội" diễn ra hôm 21/10.