Từ khóa tìm kiếm: hỗ trợ sinh kế

Khởi nghiệp với người cao tuổi có phải chuyện khó?

[VOV2] - Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ sinh kế cụ thể cho người cao tuổi và cần có sự ưu tiên, khác biệt giữa chính sách hỗ trợ về sinh kế cụ thể, đặc biệt ở vùng khó khăn.

Hỗ trợ sinh kế, mang xuân ấm về các gia đình nạn nhân bom mìn

[VOV2] - Gần 5.500 nạn nhân bom mìn tại 20 tỉnh, thành phố được hỗ trợ sinh kế, ổn định cuộc sống là kết quả qua hơn 6 năm hoạt động của Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam, góp phần mang xuân ấm về cho các gia đình.