Từ khóa tìm kiếm: học thật

Thi mấy môn không quan trọng bằng học thật, thi thật

[VOV2] - Điều quan trọng của một nền giáo dục là học phải thật và thi phải thật. Nếu chúng ta thực sự có một nền giáo dục "thật" thì lo gì việc thi mấy môn, môn nào bắt buộc, môn nào lựa chọn?

[VOV2] - Điều quan trọng của một nền giáo dục là học phải thật và thi phải thật. Nếu chúng ta thực sự có một nền giáo dục "thật" thì lo gì việc thi mấy môn, môn nào bắt buộc, môn nào lựa chọn?

Giải bài toán tận dụng "dân số vàng" bắt đầu từ học thật

[VOV2] - Chuẩn hóa nguồn lực lao động để đạt được kiến thức, kỹ năng, thái độ ứng xử, khả năng thích ứng cần thiết với nhu cầu và sự thay đổi của nền kinh tế là yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tận dụng "dân số vàng".

[VOV2] - Chuẩn hóa nguồn lực lao động để đạt được kiến thức, kỹ năng, thái độ ứng xử, khả năng thích ứng cần thiết với nhu cầu và sự thay đổi của nền kinh tế là yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tận dụng "dân số vàng".

Minh bạch chất lượng giáo dục thì mới có thể “học thật, thi thật”

[VOV2] - Cần có chế tài để đảm bảo minh bạch chất lượng giáo dục, sự đầu tư giáo dục và ngay cả kết quả giáo dục. Sự minh bạch chất lượng giáo dục phải là sự minh bạch trong suốt quá trình chứ không phải minh bạch ở một thời điểm.

[VOV2] - Cần có chế tài để đảm bảo minh bạch chất lượng giáo dục, sự đầu tư giáo dục và ngay cả kết quả giáo dục. Sự minh bạch chất lượng giáo dục phải là sự minh bạch trong suốt quá trình chứ không phải minh bạch ở một thời điểm.

Dạy thật, học thật, thi thật để có nhân tài thật cho đất nước

[VOV2] - Bệnh đã được bắt, quan trọng là tìm ra phác đồ điều trị sao cho hiệu quả là mục tiêu mà Thủ tướng Chính phủ đặt ra cho ngành giáo dục nước nhà. Giáo dục là phải thật, dạy thật, học thật, thi thật thì mới đào tạo được nhân tài thật.

[VOV2] - Bệnh đã được bắt, quan trọng là tìm ra phác đồ điều trị sao cho hiệu quả là mục tiêu mà Thủ tướng Chính phủ đặt ra cho ngành giáo dục nước nhà. Giáo dục là phải thật, dạy thật, học thật, thi thật thì mới đào tạo được nhân tài thật.

Muốn “Học thật, thi thật, nhân tài thật” trước hết phải “sống thật”

[VOV2] - “Thi cử có thể là cần thiết nhưng đừng biến nó thành giáo dục quyền uy, giáo dục ban ơn. Cần đánh giá lại việc thi cử để học sinh có thể sống thật.”- PGS.TS Đặng Quốc Bảo nhấn mạnh.

[VOV2] - “Thi cử có thể là cần thiết nhưng đừng biến nó thành giáo dục quyền uy, giáo dục ban ơn. Cần đánh giá lại việc thi cử để học sinh có thể sống thật.”- PGS.TS Đặng Quốc Bảo nhấn mạnh.