Từ khóa tìm kiếm: học Toán

1.154 sinh viên tham gia kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc năm 2024

[VOV2] - Cơ học có vị trí rất quan trọng trong chương trình đào tạo các ngành kỹ thuật, rèn luyện cho sinh viên khả năng tư duy phân tích – tổng hợp và kỹ năng giải quyết vấn đề.

[VOV2] - Cơ học có vị trí rất quan trọng trong chương trình đào tạo các ngành kỹ thuật, rèn luyện cho sinh viên khả năng tư duy phân tích – tổng hợp và kỹ năng giải quyết vấn đề.

Trao giải cho tập thể, cá nhân tham gia Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ 33

[VOV2] - Olimpic Cơ học được tổ chức từ năm 1989 đến nay nhằm lan truyền cảm hứng và khuyến khích sinh viên các trường kỹ thuật học tập và nghiên cứu các môn cơ học , trở thành những chuyên gia góp phần vào sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước.

T

[VOV2] - Olimpic Cơ học được tổ chức từ năm 1989 đến nay nhằm lan truyền cảm hứng và khuyến khích sinh viên các trường kỹ thuật học tập và nghiên cứu các môn cơ học , trở thành những chuyên gia góp phần vào sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước.

T

Nỗi lo các ngành kỹ thuật học nặng về Toán bị "quay lưng"

[VOV2] - Nhiều ngành đào tạo kỹ thuật đòi hỏi tư duy về Toán đang “thất thế” trước những ngành học lĩnh vực kinh tế, xã hội. Trong khi đó, nguồn nhân lực chất lượng cao thuộc các ngành kỹ thuật được coi là trụ cột để thực hiện khát vọng "hóa rồng".

[VOV2] - Nhiều ngành đào tạo kỹ thuật đòi hỏi tư duy về Toán đang “thất thế” trước những ngành học lĩnh vực kinh tế, xã hội. Trong khi đó, nguồn nhân lực chất lượng cao thuộc các ngành kỹ thuật được coi là trụ cột để thực hiện khát vọng "hóa rồng".

Vận động nuôi hàng nghìn trẻ em mồ côi do dịch Covid-19

[VOV2] - Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp báo Giới thiệu 25 năm Ngày thành lập Hội khuyến học Việt Nam và Đại hội đại biểu khuyến học toàn quốc lần thứ VI (nhiệm kỳ 2021-2026).

[VOV2] - Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp báo Giới thiệu 25 năm Ngày thành lập Hội khuyến học Việt Nam và Đại hội đại biểu khuyến học toàn quốc lần thứ VI (nhiệm kỳ 2021-2026).

“Học ít, chơi nhiều”- Nhớ thầy Trần Văn Khải

[VOV2] - Nhớ người thầy đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng các thế hệ học trò, trong các con tôi. Nhớ một người đã “vui chơi giữa đời” bằng lối chơi rất đẹp. Trong cuộc viễn du nhẹ tựa mây, thầy không còn gì ân hận khi đã sống tốt lành như thế...

[VOV2] - Nhớ người thầy đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng các thế hệ học trò, trong các con tôi. Nhớ một người đã “vui chơi giữa đời” bằng lối chơi rất đẹp. Trong cuộc viễn du nhẹ tựa mây, thầy không còn gì ân hận khi đã sống tốt lành như thế...