Từ khóa tìm kiếm: Hội LHPN Hà Nội

"Xây chắc nếp nhà" truyền tải những thông điệp tốt đẹp

[VOV2] - 13 năm tổ chức, mỗi năm một chủ đề, cuộc thi “Các vấn đề gia đình thời nay” trên báo Phụ nữ Thủ đô đã góp phần quan trọng để tuyên truyền, tôn vinh các giá trị truyền thống của gia đình.

[VOV2] - 13 năm tổ chức, mỗi năm một chủ đề, cuộc thi “Các vấn đề gia đình thời nay” trên báo Phụ nữ Thủ đô đã góp phần quan trọng để tuyên truyền, tôn vinh các giá trị truyền thống của gia đình.

Phụ nữ Thủ đô thi đua làm theo lời Bác

[VOV2] - Với tinh thần đổi mới và sáng tạo, các phong trào thi đua làm theo lời Bác của Hội LHPN Hà Nội đã có sức lan toả trong mọi tầng lớp phụ nữ, góp phần tích cực xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại.

[VOV2] - Với tinh thần đổi mới và sáng tạo, các phong trào thi đua làm theo lời Bác của Hội LHPN Hà Nội đã có sức lan toả trong mọi tầng lớp phụ nữ, góp phần tích cực xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại.

Phụ nữ Hà Nội: Tham gia thi tìm hiểu pháp luật để nâng vị thế

[VOV2] - Nhằm nâng cao hiểu biết, vị thế cho phụ nữ, Hội LHPN HN tổ chức 2 cuộc thi “Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật về bình đẳng giới, phòng chống xâm hại phụ nữ và trẻ em” và “Tìm hiểu quy định pháp luật về bình đẳng giới trong lao động".

[VOV2] - Nhằm nâng cao hiểu biết, vị thế cho phụ nữ, Hội LHPN HN tổ chức 2 cuộc thi “Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật về bình đẳng giới, phòng chống xâm hại phụ nữ và trẻ em” và “Tìm hiểu quy định pháp luật về bình đẳng giới trong lao động".

Trao giải cuộc thi "Các vấn đề gia đình thời nay"

[VOV2] - Năm nay là năm thứ 11 cuộc thi "Các vấn đề gia đình thời nay" được tổ chức. Với chủ đề "Chung tay vì môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái", cuộc thi đã lan tỏa được thông điệp yêu thương tới người dân trong cộng đồng.

[VOV2] - Năm nay là năm thứ 11 cuộc thi "Các vấn đề gia đình thời nay" được tổ chức. Với chủ đề "Chung tay vì môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái", cuộc thi đã lan tỏa được thông điệp yêu thương tới người dân trong cộng đồng.