Từ khóa tìm kiếm: hội nghị văn hóa toàn quốc

[e-Magazine] Văn hóa Việt 2022: Dấu ấn một hành trình

[VOV2] - Năm 2022, văn hóa Việt ghi dấu bước chuyển mình đầy ấn tượng với rất nhiều điểm nhấn đáng nhớ, ngày càng khẳng định giá trị và sức lan tỏa của văn hóa tới mọi hoạt động, mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

[VOV2] - Năm 2022, văn hóa Việt ghi dấu bước chuyển mình đầy ấn tượng với rất nhiều điểm nhấn đáng nhớ, ngày càng khẳng định giá trị và sức lan tỏa của văn hóa tới mọi hoạt động, mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Giá trị Việt Nam - Định danh dân tộc

[VOV2] - Mỗi dân tộc, mỗi quốc gia trên thế giới đều có những giá trị văn hóa, lịch sử riêng biệt. Vậy đâu là những thương hiệu văn hóa của người Việt? Cần làm gì để định danh dân tộc Việt Nam trên bản đồ thế giới?

[VOV2] - Mỗi dân tộc, mỗi quốc gia trên thế giới đều có những giá trị văn hóa, lịch sử riêng biệt. Vậy đâu là những thương hiệu văn hóa của người Việt? Cần làm gì để định danh dân tộc Việt Nam trên bản đồ thế giới?

Đà Lạt có tiềm năng trở thành một trung tâm văn hóa mới

[VOV2] - Đà Lạt có những lợi thế nào để phát triển các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, giải trí? Chính sách và quan điểm của lãnh đạo địa phương như thế nào? Chiến lược, đường hướng tương lai ra sao?

[VOV2] - Đà Lạt có những lợi thế nào để phát triển các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, giải trí? Chính sách và quan điểm của lãnh đạo địa phương như thế nào? Chiến lược, đường hướng tương lai ra sao?

[e-Magazine] Chấn hưng văn hóa: 10 giải pháp trọng tâm

[VOV2] - Việc phát triển con người toàn diện, tăng đầu tư cho sự nghiệp văn hóa là những định hướng của đất nước giai đoạn 2021-2030, vì thế 10 giải pháp trọng tâm đã được đưa ra tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc 2021.

[VOV2] - Việc phát triển con người toàn diện, tăng đầu tư cho sự nghiệp văn hóa là những định hướng của đất nước giai đoạn 2021-2030, vì thế 10 giải pháp trọng tâm đã được đưa ra tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc 2021.

“Giai điệu kết nối” chào mừng thành công Hội nghị Văn hoá toàn quốc

[VOV2] - Với những ca khúc thể hiện vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam, “Giai điệu kết nối” khơi lên niềm tự hào, khát vọng của mỗi người để cùng đóng góp vào sự nghiệp chung xây dựng và phát triển đất nước.

[VOV2] - Với những ca khúc thể hiện vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam, “Giai điệu kết nối” khơi lên niềm tự hào, khát vọng của mỗi người để cùng đóng góp vào sự nghiệp chung xây dựng và phát triển đất nước.

Chấn hưng và phát triển nền văn hoá của dân tộc

[VOV2] - Để tiếp tục xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hoá của dân tộc, cần tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển đất nước.

[VOV2] - Để tiếp tục xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hoá của dân tộc, cần tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển đất nước.

'Niềm tin và khát vọng': Sức mạnh Việt Nam

[VOV2] - 'Niềm tin và khát vọng' là một trong những sự kiện nổi bật chào mừng Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 do Bộ VHTTDL chủ trì tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, dự kiến sẽ diễn ra vào 20h ngày 21/11 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

[VOV2] - 'Niềm tin và khát vọng' là một trong những sự kiện nổi bật chào mừng Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 do Bộ VHTTDL chủ trì tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, dự kiến sẽ diễn ra vào 20h ngày 21/11 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.