Từ khóa tìm kiếm: hôn nhân không tình yêu

Vợ chồng như nước với lửa

[VOV2] - Các cụ ta vẫn bảo “Một điều nhịn là chín điều lành”. Thế nhưng nhiều khi, nhịn không phải là cách giải quyết vấn đề.

Ly hôn để yêu lại người cũ

[VOV2] - Muốn ly hôn vì không có tình yêu với vợ. Yêu lại người cũ là đi đường vòng để quay lại nỗi đau, hay nhắm mắt cùng nhau quên đi nỗi buồn đã từng có. Yêu thêm người này lần nữa là đúng hay sai?

Hôn nhân không tình yêu

[VOV2] - Hôn nhân không tình yêu chẳng khác nào xây lâu đài trên cát- điều này có lẽ đúng với trường hợp của nhân vật trong câu chuyện đêm nay.