Từ khóa tìm kiếm: khiếu kiện

Dự án quốc phòng, an ninh "thật cần thiết" mới được thu hồi đất của dân

[VOV2] - Những dự án thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải đúng loại dự án quy định trong luật, đồng thời phải đáp ứng yếu tố "thật cần thiết"

[VOV2] - Những dự án thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải đúng loại dự án quy định trong luật, đồng thời phải đáp ứng yếu tố "thật cần thiết"

Bất cập trong quy định thu hồi đất gây bức xúc trong dân

[VOV2] - Theo báo cáo của Chính phủ, khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp chủ yếu có nội dung liên quan đến việc thu hồi đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế xã hội, chiếm khoảng 70% tổng số vụ việc khiếu nại, tố cáo thời gian qua.

[VOV2] - Theo báo cáo của Chính phủ, khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp chủ yếu có nội dung liên quan đến việc thu hồi đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế xã hội, chiếm khoảng 70% tổng số vụ việc khiếu nại, tố cáo thời gian qua.

Mấu chốt vấn đề là giá đất

[VOV2] - Chính sách, pháp luật về đất đai đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội nhưng cũng đã bộc lộ nhiều bất cập, vướng mắc cần tháo gỡ để giải tỏa những điểm nóng, giải tỏa những bức xúc trong nhân dân, đặc biệt là vấn đề giá đất.

[VOV2] - Chính sách, pháp luật về đất đai đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội nhưng cũng đã bộc lộ nhiều bất cập, vướng mắc cần tháo gỡ để giải tỏa những điểm nóng, giải tỏa những bức xúc trong nhân dân, đặc biệt là vấn đề giá đất.

Hội viên Hội Cựu chiến binh bị khai trừ mà không được thông báo

[VOV2] - Bà Nguyễn Thị Tân ở thành phố Hạ Long cho rằng mình không nhận được thông báo về việc khai trừ bà khỏi Hội Cựu chiến binh phường Đại Yên.

[VOV2] - Bà Nguyễn Thị Tân ở thành phố Hạ Long cho rằng mình không nhận được thông báo về việc khai trừ bà khỏi Hội Cựu chiến binh phường Đại Yên.