Từ khóa tìm kiếm: luật dân sự

Chi phí nào được tính để bồi thường sau khi xảy ra tai nạn

[VOV2] - Người gây tai nạn sẽ phải bồi thường khi có thiệt hại về tính mạng, sức khỏe của người khác. Mức bồi thường sẽ được tính toán dựa trên các căn cứ, tiêu chí cụ thể chứ không phải tùy ý người bị nạn.

Thay đổi họ tên - có cần biên bản hòa giải?

[VOV2] - Việc đặt họ tên cho con được cha mẹ rất coi trọng. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp sau khi đã đăng ký khai sinh vì một số lý do nhất định mà công dân có nhu cầu đổi họ và tên trên giấy khai sinh. Pháp luật quy định về vấn đề này như thế nào?

Giữ bí mật nội dung di chúc

[VOV2] - Vì nhiều lý do, người để lại tài sản không muốn người khác biết về nội dung di chúc.

Tiền gửi được bảo hiểm giải quyết thế nào?

[VOV2] - Việc giải quyết trường hợp phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm khi người thụ hưởng dưới 15 tuổi; trường hợp hai hay nhiều tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi hợp nhất hoặc sáp nhập tiền gửi của người được bảo hiểm giải quyết thế nào?

Bồi thường thiệt hại trong xây dựng

[VOV2] - Khi tiến hành xây dưng, các công trình liền kề thường gây ảnh hưởng, hỏng hóc cho nhau, dẫn đến mâu thuẫn, xích mích, thậm chí xung đột giữa chủ các công trình xây dựng. Làm thế nào để giải quyết những tình huống như vậy?

Cho vay lãi nặng có thể ngồi tù

[VOV2] - Bên cho vay và bên vay có thể tự thoả thuận về mức lãi suất, nhưng thoả thuận đó không được vượt quá 20%/ năm của khoản vay. Trừ trường hợp quy định khác của pháp luật chuyên ngành.

Vợ của người được tuyên bố là mất tích có được kết hôn với người khác?

[VOV2] - Tuyên bố một người là mất tích là một chế định đặc biệt của pháp luật dân sự, nhằm đàm bảo quyền và lợi ích của người đó và những người có liên quan.