Từ khóa tìm kiếm: Luật thi đua khen thưởng

Bình xét lao động tiên tiến cuối năm - có khống chế tỷ lệ?

[VOV2] - Ngày 15/06/2022, Quốc hội khóa XV đã ban hành Luật Thi đua khen thưởng 2022 thay thế cho Luật Thi đua khen thưởng 2003 (đã được sửa đổi bổ sung các năm 2005 và 2013).

[VOV2] - Ngày 15/06/2022, Quốc hội khóa XV đã ban hành Luật Thi đua khen thưởng 2022 thay thế cho Luật Thi đua khen thưởng 2003 (đã được sửa đổi bổ sung các năm 2005 và 2013).

Khen thưởng “Huy chương TNXP vẻ vang”: Nên linh hoạt về thời gian

[VOV2] - Tại điều 96 dự thảo Luật Thi đua khen thưởng quy định về tặng thưởng “Huy chương thanh niên xung phong vẻ vang” nhận được sự đồng tình cao. Tuy nhiên, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, không nên quy định “quá cứng” về thời gian tham gia TNXP.

[VOV2] - Tại điều 96 dự thảo Luật Thi đua khen thưởng quy định về tặng thưởng “Huy chương thanh niên xung phong vẻ vang” nhận được sự đồng tình cao. Tuy nhiên, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, không nên quy định “quá cứng” về thời gian tham gia TNXP.

Luật Thi đua, khen thưởng: Cần mở rộng đối tượng, tạo động lực cống hiến

[VOV2] - Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 3, sáng 27/5, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật thi đua khen thưởng. Trong đó nhiều ý kiến đề xuất mở rộng đối tượng được trao danh hiệu và khen thưởng, không bỏ sót người xứng đáng.

[VOV2] - Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 3, sáng 27/5, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật thi đua khen thưởng. Trong đó nhiều ý kiến đề xuất mở rộng đối tượng được trao danh hiệu và khen thưởng, không bỏ sót người xứng đáng.

Sao chỉ tập trung khen thưởng cán bộ công chức, viên chức?

[VOV2] - Góp ý dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng cần tập trung khen thưởng người lao động, sản xuất trực tiếp. Những công nhân, lao động, nông dân... chính họ mới là linh hồn, chủ thể của phong trào thi đua.

[VOV2] - Góp ý dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng cần tập trung khen thưởng người lao động, sản xuất trực tiếp. Những công nhân, lao động, nông dân... chính họ mới là linh hồn, chủ thể của phong trào thi đua.