Từ khóa tìm kiếm: mại dâm

Không biết độ tuổi của người bán dâm có được miễn trách nhiệm hình sự?

[VOV2] - Mua, bán dâm là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Người vi phạm sẽ bị xử lý tùy vào tính chất mức độ của hành vi.

[VOV2] - Mua, bán dâm là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Người vi phạm sẽ bị xử lý tùy vào tính chất mức độ của hành vi.

Môi giới mại dâm cần hình phạt nghiêm khắc

[VOV2] - Môi giới mại dâm là hành vi làm trung gian cho hoạt động mua, bán dâm, là xâm phạm tới trật tự công cộng, các quy tắc đạo đức, thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

[VOV2] - Môi giới mại dâm là hành vi làm trung gian cho hoạt động mua, bán dâm, là xâm phạm tới trật tự công cộng, các quy tắc đạo đức, thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

Phòng chống tệ nạn xã hội: Nhận diện những thách thức mới

[VOV2] - Đại dịch Covid- 19 với những ảnh hưởng vô cùng nặng nề, đã tác động gây nhiều biến tướng trong hoạt động mại dâm, sử dụng ma túy, làm tăng nguy cơ phụ nữ, trẻ em bị lừa gạt mua bán và đưa ra nước ngoài trái phép.

[VOV2] - Đại dịch Covid- 19 với những ảnh hưởng vô cùng nặng nề, đã tác động gây nhiều biến tướng trong hoạt động mại dâm, sử dụng ma túy, làm tăng nguy cơ phụ nữ, trẻ em bị lừa gạt mua bán và đưa ra nước ngoài trái phép.

Nữ nhà báo Bông Mai và hành trình "Dám sống một cuộc đời rực rỡ"

[VOV2] - Một mình thực hiện hành trình xuyên Việt đã là thách thức không hề dễ dàng, với phụ nữ thì lại còn khó hơn. Vậy mà có một nữ nhà báo đã một mình lái xe xuyên Việt trong 99 ngày! Đó là nữ nhà báo Nguyễn Bông Mai.

[VOV2] - Một mình thực hiện hành trình xuyên Việt đã là thách thức không hề dễ dàng, với phụ nữ thì lại còn khó hơn. Vậy mà có một nữ nhà báo đã một mình lái xe xuyên Việt trong 99 ngày! Đó là nữ nhà báo Nguyễn Bông Mai.

Tập huấn bồi dưỡng năng lực cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ phòng chống mại dâm

[VOV2] - Hoành Bồ nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung đẩy mạnh công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ phòng chống mại dâm.

[VOV2] - Hoành Bồ nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung đẩy mạnh công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ phòng chống mại dâm.

TP.Hạ Long: Toàn dân chung tay phòng chống mại dâm, xây dựng đời sống VH

[VOV2] - Với nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động, các ngành chức năng TP. Hạ Long đã tạo niềm tin, thu hút đông đảo nhân dân cùng chung tay vào ngăn ngừa tệ nạn mại dâm cũng, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc.

[VOV2] - Với nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động, các ngành chức năng TP. Hạ Long đã tạo niềm tin, thu hút đông đảo nhân dân cùng chung tay vào ngăn ngừa tệ nạn mại dâm cũng, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc.

[video] Bãi Cháy: Không để mại dâm trá hình du lịch

[VOV2] - Phòng chống tệ nạn mại dâm trá hình du lịch dù là bài toán khó, nhưng tỉnh Quảng Ninh luôn quyết tâm đẩy lùi và tiến tới nói không với mại dâm trên toàn tỉnh.

[VOV2] - Phòng chống tệ nạn mại dâm trá hình du lịch dù là bài toán khó, nhưng tỉnh Quảng Ninh luôn quyết tâm đẩy lùi và tiến tới nói không với mại dâm trên toàn tỉnh.

Kết quả đạt được trong công tác phòng chống mại dâm tỉnh Quảng Ninh

[VOV2] - Thời gian qua, công tác phòng chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh cơ bản đạt yêu cầu đề ra. Qua đó, góp phần giảm thiểu tác hại của hoạt động mại dâm đối với đời sống xã hội.

[VOV2] - Thời gian qua, công tác phòng chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh cơ bản đạt yêu cầu đề ra. Qua đó, góp phần giảm thiểu tác hại của hoạt động mại dâm đối với đời sống xã hội.

[video] Quảng Ninh: Phòng chống mại dâm trong cơ sở kinh doanh có điều kiện

[VOV2] - Quảng Ninh đã triển khai rất tốt công tác phòng chống mại dâm ở cơ sở, nhất là tuyên truyền trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện, không để cơ sở lợi dụng hoạt động mại dâm.

[VOV2] - Quảng Ninh đã triển khai rất tốt công tác phòng chống mại dâm ở cơ sở, nhất là tuyên truyền trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện, không để cơ sở lợi dụng hoạt động mại dâm.

Phòng ngừa mại dâm thông qua các hoạt động lồng ghép tại cơ sở

[VOV2] - Công tác phòng, chống mại dâm đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần vào việc ổn định và phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, với thực trạng mại dâm hiện nay các ngành, các cấp cần phải nỗ lực hơn nữa trong công tác này.

[VOV2] - Công tác phòng, chống mại dâm đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần vào việc ổn định và phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, với thực trạng mại dâm hiện nay các ngành, các cấp cần phải nỗ lực hơn nữa trong công tác này.