Từ khóa tìm kiếm: Ngân hàng Thế giới

WB và Australia mở rộng Hợp tác Chiến lược để hỗ trợ Việt Nam

[VOV2] - Chính phủ Australia và Ngân hàng Thế giới vừa chính thức phê duyệt tiếp tục mở rộng quan hệ đối tác chiến lược nhằm hỗ trợ chương trình phát triển bền vững và toàn diện của Việt Nam.

[VOV2] - Chính phủ Australia và Ngân hàng Thế giới vừa chính thức phê duyệt tiếp tục mở rộng quan hệ đối tác chiến lược nhằm hỗ trợ chương trình phát triển bền vững và toàn diện của Việt Nam.

Lợi ích của việc chuyển dịch sang phát thải ròng bằng 0

[VOV2] - Báo cáo chủ đề Triển vọng phát triển Châu Á do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) công bố hôm nay (27/4) cho thấy, những nỗ lực toàn cầu nhằm đạt được phát thải khí nhà kính ròng bằng 0 có thể mang lại lợi ích kinh tế và xã hội đáng kể.

[VOV2] - Báo cáo chủ đề Triển vọng phát triển Châu Á do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) công bố hôm nay (27/4) cho thấy, những nỗ lực toàn cầu nhằm đạt được phát thải khí nhà kính ròng bằng 0 có thể mang lại lợi ích kinh tế và xã hội đáng kể.

World Bank: Hà Nội phải quan tâm thích đáng đến môi trường

[VOV2] - Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới (WB), người dân Hà Nội đang phải đối mặt với mức độ ô nhiễm gia tăng về bụi mịn PM2.5 cao vượt tiêu chuẩn quốc gia và cao hơn nhiều so với hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới về chất lượng không khí.

[VOV2] - Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới (WB), người dân Hà Nội đang phải đối mặt với mức độ ô nhiễm gia tăng về bụi mịn PM2.5 cao vượt tiêu chuẩn quốc gia và cao hơn nhiều so với hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới về chất lượng không khí.

Năm 2022: Kinh tế Việt Nam dự báo tăng trưởng 7,5%

[VOV2] - Tăng trưởng GDP được dự báo tăng mạnh từ 2,6% năm 2021 lên 7,5% năm 2022, còn lạm phát được dự báo tăng trung bình 3,8% năm nay. Đây là thông tin từ báo cáo cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam của Ngân hàng Thế giới công bố mới đây tại Hà Nội.

[VOV2] - Tăng trưởng GDP được dự báo tăng mạnh từ 2,6% năm 2021 lên 7,5% năm 2022, còn lạm phát được dự báo tăng trung bình 3,8% năm nay. Đây là thông tin từ báo cáo cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam của Ngân hàng Thế giới công bố mới đây tại Hà Nội.

Cải cách thể chế hướng tới thực thi hiệu quả

[VOV2] - “Để Việt Nam tươi sắc đào xuân: Cải cách thể chế hướng tới thực thi hiệu quả” là chủ đề của Báo cáo Cập nhật đánh giá Quốc gia năm 2021 do Ngân hàng Thế giới công bố sáng 18/5

[VOV2] - “Để Việt Nam tươi sắc đào xuân: Cải cách thể chế hướng tới thực thi hiệu quả” là chủ đề của Báo cáo Cập nhật đánh giá Quốc gia năm 2021 do Ngân hàng Thế giới công bố sáng 18/5

Báo cáo mới của Ngân hàng Thế giới về đói nghèo và bình đẳng

[VOV2] - Theo Báo cáo mới về đói nghèo và bình đẳng với tựa đề “Từ chặng đường cuối đến chặng đường kế tiếp”, giải quyết nghèo kinh niên,đảm bảo dịch chuyển kinh tế bền vững là chìa khóa để Việt Nam đạt được khát vọng quốc gia thu nhập.

[VOV2] - Theo Báo cáo mới về đói nghèo và bình đẳng với tựa đề “Từ chặng đường cuối đến chặng đường kế tiếp”, giải quyết nghèo kinh niên,đảm bảo dịch chuyển kinh tế bền vững là chìa khóa để Việt Nam đạt được khát vọng quốc gia thu nhập.

Tỷ lệ nghèo ở Việt Nam giảm đáng kể trong thập kỷ qua

[VOV2] - Trong chưa đầy nửa thế kỷ kể từ khi chiến tranh kết thúc và sau hơn 35 năm đổi mới, Việt Nam đã trở thành nền kinh tế năng động và là thị trường đầy hấp dẫn với thế giới.

[VOV2] - Trong chưa đầy nửa thế kỷ kể từ khi chiến tranh kết thúc và sau hơn 35 năm đổi mới, Việt Nam đã trở thành nền kinh tế năng động và là thị trường đầy hấp dẫn với thế giới.

Gần 2,4 tỷ phụ nữ trên toàn cầu không có quyền kinh tế như nam giới

[VOV2] - Mặc dù đang phải đối mặt với đại dịch Covid-19, 23 quốc gia vẫn tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp luật để thúc đẩy sự hòa nhập kinh tế của phụ nữ trong năm 2021.

[VOV2] - Mặc dù đang phải đối mặt với đại dịch Covid-19, 23 quốc gia vẫn tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp luật để thúc đẩy sự hòa nhập kinh tế của phụ nữ trong năm 2021.

Việt Nam ban hành các Chuẩn mực Kế toán công đầu tiên

[VOV2] - Bộ Tài chính Việt Nam vừa công bố các Chuẩn mực Kế toán công Việt Nam (VPSAS) đợt đầu tiên, với sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới, Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ và Bộ Các vấn đề toàn cầu của Canada.

[VOV2] - Bộ Tài chính Việt Nam vừa công bố các Chuẩn mực Kế toán công Việt Nam (VPSAS) đợt đầu tiên, với sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới, Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ và Bộ Các vấn đề toàn cầu của Canada.

Australia hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy Chương trình Phát triển

[VOV2] - Chính phủ Australia vừa phê duyệt khoản tài trợ 5 triệu đô la Úc nhằm hỗ trợ Việt Nam tăng cường khả năng cạnh tranh, giảm lượng khí thải các-bon và cải thiện đời sống, sinh kế cho người dân.

[VOV2] - Chính phủ Australia vừa phê duyệt khoản tài trợ 5 triệu đô la Úc nhằm hỗ trợ Việt Nam tăng cường khả năng cạnh tranh, giảm lượng khí thải các-bon và cải thiện đời sống, sinh kế cho người dân.