Từ khóa tìm kiếm: sắc màu văn hóa

Kỳ 2: Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam - một mô hình khiên cưỡng

[VOV2] - Bà con dân tộc vùng nào cũng vậy, phải sống với đất đai, thổ nhưỡng, không khí, làng bản của mình. Nếu bị tách ra khỏi không gian văn hóa đó, đương nhiên họ sẽ cảm thấy lạc lõng, xa lạ, còn đâu hồn văn hóa, hồn dân tộc?