Từ khóa tìm kiếm: Tăng học phí

Trường thu phí tài liệu dạy trực tuyến, Bộ GD-ĐT nói gì?

[VOV2] - Bộ GD-ĐT nhấn mạnh, trong tình hình dịch bệnh kéo dài, cả xã hội đang rất khó khăn, đề nghị các cơ sở giáo dục hạn chế tối đa phát sinh các khoản ngoài học phí và cần có chính sách miễn, giảm, gia hạn nộp đối với các khoản thu đã quy định.

Học phí trường công sẽ tăng từ năm học 2022-2023

[VOV2] - Ngày 27/8 Chính phủ ban hành Nghị định số 81/NĐ-CP Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực GD-ĐT.

Đề nghị mức học phí hợp lý khi dạy học trực tuyến

[VOV2] - Bộ GD&ĐT đề nghị các địa phương, cơ sở giáo dục khi triển khai dạy học trực tuyến cần tính toán để có mức thu hợp lý trên cơ sở triển khai thực tế công tác dạy học theo nguyên tắc chia sẻ khó khăn chung giữa cơ sở giáo dục với phụ huynh học sinh.

Bộ GD&ĐT lại đề xuất lùi thời gian tăng học phí

[VOV2] - Để chia sẻ và giảm gánh nặng về tài chính cho phụ huynh và học sinh, Bộ GD&ĐT đã đề xuất Chính phủ xem xét, cho phép được gia hạn thời gian áp dụng Nghị định số 86.