Từ khóa tìm kiếm: tăng lương tối thiểu

Lương tối thiểu tăng - Công nhân có đủ sống?

[VOV2] - Tăng lương tối thiểu vùng ở mức 6% thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Chính phủ, không chỉ giúp người lao động tham gia vào quá trình sản xuất một cách bền vững, mà còn làm tăng niềm tin, tạo cơ hội cho người lao động gắn bó với doanh nghệp

[VOV2] - Tăng lương tối thiểu vùng ở mức 6% thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Chính phủ, không chỉ giúp người lao động tham gia vào quá trình sản xuất một cách bền vững, mà còn làm tăng niềm tin, tạo cơ hội cho người lao động gắn bó với doanh nghệp

[infographic] Những chính sách pháp luật có hiệu lực tháng 7/2022

[VOV2] - Tăng lương tối thiểu vùng; Cấp hộ chiếu gắn chip; Chỉ cộng điểm ưu tiên khu vực trong 2 năm… là những chính sách pháp luật có hiệu lực tháng 7/2022.

[VOV2] - Tăng lương tối thiểu vùng; Cấp hộ chiếu gắn chip; Chỉ cộng điểm ưu tiên khu vực trong 2 năm… là những chính sách pháp luật có hiệu lực tháng 7/2022.

[Infographic] Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7/2022

[VOV2] - Chính phủ ban hành Nghị định 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động từ ngày 01/7/2022.

[VOV2] - Chính phủ ban hành Nghị định 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động từ ngày 01/7/2022.

Tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động từ 1/7/2022

[VOV2] - Mức lương tối thiểu tăng bình quân 6% (tương ứng tăng từ 180 nghìn đồng đến 260 nghìn đồng) so với mức lương tối thiểu hiện hành.

[VOV2] - Mức lương tối thiểu tăng bình quân 6% (tương ứng tăng từ 180 nghìn đồng đến 260 nghìn đồng) so với mức lương tối thiểu hiện hành.

Gói hỗ trợ nếu dùng không đúng, không trúng là có lỗi với người dân

[VOV2] - “Gói hỗ trợ phục hồi kinh tế nếu dùng không đúng, không trúng sẽ gây lãng phí nguồn lực và có lỗi với người dân” - Chia sẻ của đại biểu Tạ Minh Tâm (đoàn Tiền Giang).

[VOV2] - “Gói hỗ trợ phục hồi kinh tế nếu dùng không đúng, không trúng sẽ gây lãng phí nguồn lực và có lỗi với người dân” - Chia sẻ của đại biểu Tạ Minh Tâm (đoàn Tiền Giang).

Sẽ trình chính phủ phương án tăng 6% lương tối thiểu vùng

[VOV2] - Sau hai phiên họp, thương lượng, sáng nay 12/4, với đa số phiếu tán thành, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã đồng thuận và chốt đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2022 ở mức 6% để trình Chính phủ xem xét quyết định.

[VOV2] - Sau hai phiên họp, thương lượng, sáng nay 12/4, với đa số phiếu tán thành, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã đồng thuận và chốt đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2022 ở mức 6% để trình Chính phủ xem xét quyết định.