Từ khóa tìm kiếm: tạo dáng

Lỗ hổng văn hóa ứng xử nơi công cộng: Lấp sao cho đầy?

[VOV2] - Ứng xử văn minh nơi công cộng là câu chuyện không mới nhưng gần đây lại nóng lên khi có quá nhiều vụ việc, những hành xử xấu xí, phản cảm diễn ra có chiều hướng gia tăng. …Đó có phải là “lỗ hổng văn hóa” hay không? Làm thế nào để lấp đầy?

[VOV2] - Ứng xử văn minh nơi công cộng là câu chuyện không mới nhưng gần đây lại nóng lên khi có quá nhiều vụ việc, những hành xử xấu xí, phản cảm diễn ra có chiều hướng gia tăng. …Đó có phải là “lỗ hổng văn hóa” hay không? Làm thế nào để lấp đầy?

Khởi động Cuộc thi và Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ 5

[VOV2] - Cuộc thi và Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc nhằm góp phần tăng cường, thúc đẩy các hoạt động sáng tạo trong lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng, nâng cao chất lượng thẩm mỹ cho các sản phẩm ứng dụng...

[VOV2] - Cuộc thi và Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc nhằm góp phần tăng cường, thúc đẩy các hoạt động sáng tạo trong lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng, nâng cao chất lượng thẩm mỹ cho các sản phẩm ứng dụng...

Thiết kế thời trang kỹ thuật số- Bắt nhịp thời trang thế giới

[VOV2] - Trong ngành thời trang thế giới hiện nay, các nhà thiết kế thời trang có xu hướng tự trang bị và sử dụng các phần mềm thiết kế số chuyên dụng...

[VOV2] - Trong ngành thời trang thế giới hiện nay, các nhà thiết kế thời trang có xu hướng tự trang bị và sử dụng các phần mềm thiết kế số chuyên dụng...