Từ khóa tìm kiếm: thứ 9

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tấm gương sáng về đạo đức của người cộng sản

[VOV2] - Bất cứ lĩnh vực nào, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng có tầm cao về mặt lý luận nhưng lại rất sâu sắc về thực tiễn, là người vận dụng phát triển một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam

[VOV2] - Bất cứ lĩnh vực nào, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng có tầm cao về mặt lý luận nhưng lại rất sâu sắc về thực tiễn, là người vận dụng phát triển một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam

Tình cảm của lớp người cao tuổi dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

[VOV2] - Người cao tuổi cả nước thành kính nghiêng mình, vĩnh biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - một nhân cách lớn - nhà lãnh đạo trọn một đời vì Đảng, vì Nhân dân.

[VOV2] - Người cao tuổi cả nước thành kính nghiêng mình, vĩnh biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - một nhân cách lớn - nhà lãnh đạo trọn một đời vì Đảng, vì Nhân dân.

Dừng các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

[VOV2] - Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội vừa có thông báo hoãn các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ. Chương trình này và sẽ tiến hành vào thời điểm phù hợp.

[VOV2] - Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội vừa có thông báo hoãn các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ. Chương trình này và sẽ tiến hành vào thời điểm phù hợp.

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

[VOV2] - Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.

[VOV2] - Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.

Dấu ấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Đại học Quốc gia Hà Nội

[VOV2] - Là cựu sinh viên Khoa Ngữ văn, trường Đại học Tổng Hợp Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành cho ĐHQG Hà Nội những tình cảm đặc biệt. Tổng Bí thư mong muốn ĐHQGHN thể hiện vai trò tiên phong trong thực hiện những chủ trương lớn của Đảng.

[VOV2] - Là cựu sinh viên Khoa Ngữ văn, trường Đại học Tổng Hợp Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành cho ĐHQG Hà Nội những tình cảm đặc biệt. Tổng Bí thư mong muốn ĐHQGHN thể hiện vai trò tiên phong trong thực hiện những chủ trương lớn của Đảng.

Hứa với Tổng Bí thư luôn nỗ lực cống hiến vì nước vì dân

[VOV2] - “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - một người lãnh đạo cấp cao nhưng luôn ân cần và hiểu những điều giản dị đời thường nhất. Tất cả những điều đó là động lực để tôi hứa với bác phải luôn nỗ lực hết mình, cống hiến cho đất nước, cho nhân dân”.

[VOV2] - “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - một người lãnh đạo cấp cao nhưng luôn ân cần và hiểu những điều giản dị đời thường nhất. Tất cả những điều đó là động lực để tôi hứa với bác phải luôn nỗ lực hết mình, cống hiến cho đất nước, cho nhân dân”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với lời nhắc nhở rèn đức luyện tài

[VOV2] - Sinh thời, bên cạnh động viên thầy và trò nỗ lực trong sự nghiệp đổi mới giáo dục thì điều mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc nhiều nhất, đó là phải đặc biệt lưu ý tới việc rèn luyện phẩm chất, đạo đức cho học sinh, sinh viên.

[VOV2] - Sinh thời, bên cạnh động viên thầy và trò nỗ lực trong sự nghiệp đổi mới giáo dục thì điều mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc nhiều nhất, đó là phải đặc biệt lưu ý tới việc rèn luyện phẩm chất, đạo đức cho học sinh, sinh viên.

Dấu ấn một nhà lãnh đạo kiệt xuất

[VOV2] - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đã ghi dấu ấn sâu sắc trong lịch sử đương đại của Đảng và Nhà nước ta như một nhà chính trị, nhà lý luận xuất sắc, người quyết liệt trong công tác phòng, chống tham nhũng.

[VOV2] - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đã ghi dấu ấn sâu sắc trong lịch sử đương đại của Đảng và Nhà nước ta như một nhà chính trị, nhà lý luận xuất sắc, người quyết liệt trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Tình cảm đặc biệt của người miền Trung với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

[VOV2] - Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ở miền Trung bày tỏ thương tiếc và dành nhiều tình cảm đặc biệt đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

[VOV2] - Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ở miền Trung bày tỏ thương tiếc và dành nhiều tình cảm đặc biệt đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Một nhân cách lớn trọng văn hiến, trọng hiền tài

[VOV2] - Với vai trò là người đứng đầu Đảng và với tâm huyết, quyết tâm của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã “thổi luồng gió văn hóa” vào công cuộc đổi mới để phát huy những thành tựu của cách mạng Việt Nam.

[VOV2] - Với vai trò là người đứng đầu Đảng và với tâm huyết, quyết tâm của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã “thổi luồng gió văn hóa” vào công cuộc đổi mới để phát huy những thành tựu của cách mạng Việt Nam.