Từ khóa tìm kiếm: Thực tiễn

Kỳ họp bất thường – nhiệm vụ cấp bách

[VOV2] - Ngày 15/1, sẽ diễn ra kỳ họp Quốc hội bất thường lần thứ 5, khóa XV. Đây là một trong những kỳ họp chưa từng có tiền lệ ở các khóa Quốc hội trước, nhưng lại hoàn toàn hợp hiến, hợp pháp nhằm quyết định những vấn đề quan trọng, cấp thiết.

[VOV2] - Ngày 15/1, sẽ diễn ra kỳ họp Quốc hội bất thường lần thứ 5, khóa XV. Đây là một trong những kỳ họp chưa từng có tiền lệ ở các khóa Quốc hội trước, nhưng lại hoàn toàn hợp hiến, hợp pháp nhằm quyết định những vấn đề quan trọng, cấp thiết.

Khởi nghiệp bắt đầu từ kiến thức lý thuyết và thực tiễn thương trường

[VOV2] - Dạy cho sinh viên kiến thức nền để phát triển sản phẩm và thương mại hóa sản phẩm là việc làm không dễ dàng. Vậy mà cô trò ngành Hóa của trường Đại học Thủy lợi đã làm được điều mong đợi ấy.

[VOV2] - Dạy cho sinh viên kiến thức nền để phát triển sản phẩm và thương mại hóa sản phẩm là việc làm không dễ dàng. Vậy mà cô trò ngành Hóa của trường Đại học Thủy lợi đã làm được điều mong đợi ấy.

Bồi dưỡng giáo viên mầm non: Đòi hỏi từ thực tiễn chứ không phải bị áp đặt

[VOV2] - Bồi dưỡng nâng cao trình độ trở thành yêu cầu bắt buộc với đội ngũ giáo viên mầm non trong xu thế phát triển chung của giáo dục các cấp, đồng thời chuẩn bị cho chương trình giáo dục mầm non mới.

[VOV2] - Bồi dưỡng nâng cao trình độ trở thành yêu cầu bắt buộc với đội ngũ giáo viên mầm non trong xu thế phát triển chung của giáo dục các cấp, đồng thời chuẩn bị cho chương trình giáo dục mầm non mới.

Hướng tới thực thi hiệu quả quyền dân chủ ở cơ sở của người dân

[VOV2] - Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) phối hợp với Nhóm làm việc vì sự tham của người dân (PPWG) công bố nghiên cứu về một số mô hình có sự tham gia tốt của người dân ở Quảng Trị và Hà Nội.

[VOV2] - Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) phối hợp với Nhóm làm việc vì sự tham của người dân (PPWG) công bố nghiên cứu về một số mô hình có sự tham gia tốt của người dân ở Quảng Trị và Hà Nội.

Phát triển trường theo phương châm "Thực tiễn- Thực thi- Hiệu quả- Khát vọng"

[VOV2] - Trường Đại học Lâm nghiệp vừa tổ chức công bố quyết định công nhận Hiệu trưởng với GS.TS Phạm Văn Điển, nhiệm kỳ 2019-2024. Trong lễ nhận chức, tân hiệu trưởng đã đưa ra một số định hướng phát triển nhà trường nhằm đáp ứng những yêu cầu mới.

[VOV2] - Trường Đại học Lâm nghiệp vừa tổ chức công bố quyết định công nhận Hiệu trưởng với GS.TS Phạm Văn Điển, nhiệm kỳ 2019-2024. Trong lễ nhận chức, tân hiệu trưởng đã đưa ra một số định hướng phát triển nhà trường nhằm đáp ứng những yêu cầu mới.

Fintech - Công nghệ tài chính - Xu hướng thế giới và thực tiễn Việt Nam

[VOV2] - Vừa qua, CLB Nhà khoa học (ĐH Quốc gia Hà Nội) và Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (Bộ Giáo dục và Đào tạo) phối hợp tổ chức Diễn đàn Công nghệ tài chính - Xu hướng thế giới và thực tiễn Việt Nam.

[VOV2] - Vừa qua, CLB Nhà khoa học (ĐH Quốc gia Hà Nội) và Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (Bộ Giáo dục và Đào tạo) phối hợp tổ chức Diễn đàn Công nghệ tài chính - Xu hướng thế giới và thực tiễn Việt Nam.

Tăng cường bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản Hoàng thành Thăng Long

[VOV2] - Công tác khai quật khảo cổ học đã đem lại nguồn tư liệu xác thực, góp phần tích cực và quyết định việc xây dựng nhiều chương trình bảo tồn, phát huy giá trị của khu di sản Hoàng thành Thăng Long.

[VOV2] - Công tác khai quật khảo cổ học đã đem lại nguồn tư liệu xác thực, góp phần tích cực và quyết định việc xây dựng nhiều chương trình bảo tồn, phát huy giá trị của khu di sản Hoàng thành Thăng Long.

Sửa đổi để tăng cường hiệu quả của chính sách bảo hiểm y tế

[VOV2] - Đến nay, khoảng 91% người dân Việt Nam đã tham gia bảo hiểm y tế và mục tiêu 100% người dân trong nước có bảo hiểm y tế đang dần hiện thực hóa.

[VOV2] - Đến nay, khoảng 91% người dân Việt Nam đã tham gia bảo hiểm y tế và mục tiêu 100% người dân trong nước có bảo hiểm y tế đang dần hiện thực hóa.

Cần hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về nhân dân

[VOV2] - "Bài viết của Tổng Bí thư đã thuyết phục và giải đáp nhiều vấn đề mà đảng viên, nhân dân quan tâm cùng những băn khoăn, trăn trở trong bối cảnh tình hình trong nước, khu vực và quốc tế thay đổi nhanh chóng, thời cơ và nguy cơ, thách thức đan xen"

[VOV2] - "Bài viết của Tổng Bí thư đã thuyết phục và giải đáp nhiều vấn đề mà đảng viên, nhân dân quan tâm cùng những băn khoăn, trăn trở trong bối cảnh tình hình trong nước, khu vực và quốc tế thay đổi nhanh chóng, thời cơ và nguy cơ, thách thức đan xen"