Từ khóa tìm kiếm: Tiếng Việt vui

"Cà dốt" - loại quả mới hay biến hóa khôn lường của tiếng Việt?

[VOV2] - Để nói về cùng một sự vật, sự việc, người Việt có cả một trường từ ngữ giúp làm tăng hoặc giảm tính biểu cảm. Tìm hiểu về "Nói giảm nói tránh góp thêm sự biến hóa khôn lường cho tiếng Việt" cùng TS Đỗ Anh Vũ và hai bạn trẻ Hà Phương, Anh Nguyên.

[VOV2] - Để nói về cùng một sự vật, sự việc, người Việt có cả một trường từ ngữ giúp làm tăng hoặc giảm tính biểu cảm. Tìm hiểu về "Nói giảm nói tránh góp thêm sự biến hóa khôn lường cho tiếng Việt" cùng TS Đỗ Anh Vũ và hai bạn trẻ Hà Phương, Anh Nguyên.

Xưng hô trong tiếng Việt: Những biến hóa khôn lường

[VOV2] - Xưng hô trong tiếng Việt thách thức với ngay cả người Việt với rất nhiều đại từ nhân xưng như cô, chú, bác, dì, anh, chị, em, tôi, tao, nó, mình, mày... Góc nhìn thú vị của TS Ngữ Văn Nguyễn Thanh Huyền và hai bạn trẻ Hà Phương, Minh Quang.

[VOV2] - Xưng hô trong tiếng Việt thách thức với ngay cả người Việt với rất nhiều đại từ nhân xưng như cô, chú, bác, dì, anh, chị, em, tôi, tao, nó, mình, mày... Góc nhìn thú vị của TS Ngữ Văn Nguyễn Thanh Huyền và hai bạn trẻ Hà Phương, Minh Quang.

Đài Tiếng nói Việt Nam và những đóng góp cho Ngày Tôn vinh tiếng Việt 8/9

[VOV2] - Sáng 8/9, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao đã tổ chức Hội thảo tổng kết triển khai Kế hoạch Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài năm 2023.

[VOV2] - Sáng 8/9, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao đã tổ chức Hội thảo tổng kết triển khai Kế hoạch Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài năm 2023.

Sự thú vị từ ngữ kết nối vùng miền

[VOV2] - Miền Bắc có từ “say”, miền Nam có từ “xỉn”, nhưng sao lại có cả từ “say xỉn”? Vũ Thùy Linh và Nguyễn Duy Sơn, sinh viên trường Đại học Thủy Lợi thử thách với từ ngữ hai miền Nam, Bắc.

[VOV2] - Miền Bắc có từ “say”, miền Nam có từ “xỉn”, nhưng sao lại có cả từ “say xỉn”? Vũ Thùy Linh và Nguyễn Duy Sơn, sinh viên trường Đại học Thủy Lợi thử thách với từ ngữ hai miền Nam, Bắc.

Tiếng Việt vui - phiên bản mới Chương trình Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

[VOV2] - Từ ngày 16/4/2023, Ban Văn hóa - Xã hội (VOV2) ra mắt chương trình Tiếng Việt vui, phiên bản mới của chương trình Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.

[VOV2] - Từ ngày 16/4/2023, Ban Văn hóa - Xã hội (VOV2) ra mắt chương trình Tiếng Việt vui, phiên bản mới của chương trình Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.

Hack não như “s” và “x”

[VOV2] - Cùng hai bạn trẻ Bích Hậu (Đại học Y Hà Nội) và Minh Hằng (Đại học Hà Nội) thử thách với chữ cái “s” và “x” trong tiếng Việt.

[VOV2] - Cùng hai bạn trẻ Bích Hậu (Đại học Y Hà Nội) và Minh Hằng (Đại học Hà Nội) thử thách với chữ cái “s” và “x” trong tiếng Việt.