Từ khóa tìm kiếm: trọng nam khinh nữ

Hệ lụy của mất cân bằng giới tính khi sinh

[VOV2] - Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Thống kê, Việt Nam sẽ dư thừa 1,5 triệu đàn ông vào năm 2034 và sẽ tăng lên 2,5 triệu vào 25 năm sau đó. Đây là hệ lụy của tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở nước ta vẫn còn cao và chưa được khống chế.

[VOV2] - Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Thống kê, Việt Nam sẽ dư thừa 1,5 triệu đàn ông vào năm 2034 và sẽ tăng lên 2,5 triệu vào 25 năm sau đó. Đây là hệ lụy của tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở nước ta vẫn còn cao và chưa được khống chế.

Kiên cường rồi cuộc sống sẽ nở hoa

[VOV2] - Sau gần chục năm ở vậy nuôi con, người phụ nữ tưởng đã tìm được người để chung sống nốt quãng đời còn lại, ai ngờ đó lại là kẻ đểu cáng, đang tâm vứt bỏ cả đứa con máu mủ của mình. Đau khổ vì bị phụ bạc, người phụ nữ ấy phải làm gì để vượt qua?

[VOV2] - Sau gần chục năm ở vậy nuôi con, người phụ nữ tưởng đã tìm được người để chung sống nốt quãng đời còn lại, ai ngờ đó lại là kẻ đểu cáng, đang tâm vứt bỏ cả đứa con máu mủ của mình. Đau khổ vì bị phụ bạc, người phụ nữ ấy phải làm gì để vượt qua?

"Là con gái để toả sáng" với thông điệp mạnh mẽ về bình đẳng giới

[VOV2] - Buổi hoà nhạc “Là con gái để toả sáng” là sáng kiến giữa Chính phủ Việt Nam và Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức trong khuôn khổ hợp tác để nâng cao vị thế của phụ nữ trong xã hội.

[VOV2] - Buổi hoà nhạc “Là con gái để toả sáng” là sáng kiến giữa Chính phủ Việt Nam và Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức trong khuôn khổ hợp tác để nâng cao vị thế của phụ nữ trong xã hội.

Khổ tâm khi mẹ "trọng nam - khinh nữ"

[VOV2] - Người ta thường ví tình yêu của người mẹ là di sản lớn nhất của con gái. Thế nhưng vì tư tưởng "trọng nam - khinh nữ", nên mẹ của nhân vật luôn ruồng rẫy các con gái của mình. Phải làm thế nào trong hoàn cảnh này?

[VOV2] - Người ta thường ví tình yêu của người mẹ là di sản lớn nhất của con gái. Thế nhưng vì tư tưởng "trọng nam - khinh nữ", nên mẹ của nhân vật luôn ruồng rẫy các con gái của mình. Phải làm thế nào trong hoàn cảnh này?