Từ khóa tìm kiếm: truyền tải điện hòa bình

Những con người bền bỉ cho dòng điện an toàn và liên tục

[VOV2] - Trong những năm qua, với sự nỗ lực bền bỉ, những người lính ở Truyền tải điện Hòa Bình luôn bảo đảm hành lang an toàn, không để xảy ra sự cố nghiêm trọng đến lưới điện quốc gia.

[VOV2] - Trong những năm qua, với sự nỗ lực bền bỉ, những người lính ở Truyền tải điện Hòa Bình luôn bảo đảm hành lang an toàn, không để xảy ra sự cố nghiêm trọng đến lưới điện quốc gia.

Đẩy mạnh khoa học công nghệ trong kiểm tra lưới điện

[VOV2] - Để nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, nhiều công nghệ mới đã được Truyền tải điện Hòa Bình đưa vào ứng dụng, trong đó phải kể đến công nghệ thiết bị bay không người lái (UAV).

[VOV2] - Để nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, nhiều công nghệ mới đã được Truyền tải điện Hòa Bình đưa vào ứng dụng, trong đó phải kể đến công nghệ thiết bị bay không người lái (UAV).

Tạo điều kiện cho công nhân nâng cao tay nghề

[VOV2] - Những buổi tập huấn, những cuộc thi thợ giỏi là cơ hội để động viên, khuyến khích những “người lính truyền tải điện” không ngừng rèn luyện, học tập, áp dụng thành thạo các ứng dụng khoa học công nghệ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

[VOV2] - Những buổi tập huấn, những cuộc thi thợ giỏi là cơ hội để động viên, khuyến khích những “người lính truyền tải điện” không ngừng rèn luyện, học tập, áp dụng thành thạo các ứng dụng khoa học công nghệ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Văn hóa doanh nghiệp: Nền tảng phát triển bền vững

[VOV2] - Xây dựng văn hóa doanh nghiệp đã mang lại lợi ích rất lớn, đặc biệt tạo điều kiện cho Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia trong hành trình thực hiện các mục tiêu chuyển đổi số những năm gần đây.

[VOV2] - Xây dựng văn hóa doanh nghiệp đã mang lại lợi ích rất lớn, đặc biệt tạo điều kiện cho Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia trong hành trình thực hiện các mục tiêu chuyển đổi số những năm gần đây.

Hội thi thợ giỏi: Cơ hội để rèn luyện kỹ năng tay nghề

[VOV2] - Hội thi thợ giỏi là cơ hội để động viên, khuyến khích những “người lính truyền tải điện” không ngừng rèn luyện, học tập, áp dụng thành thạo các ứng dụng khoa học công nghệ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

[VOV2] - Hội thi thợ giỏi là cơ hội để động viên, khuyến khích những “người lính truyền tải điện” không ngừng rèn luyện, học tập, áp dụng thành thạo các ứng dụng khoa học công nghệ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

An toàn lao động là trên hết

[VOV2] - Đối với Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), sự an toàn không chỉ vì bản thân mỗi một người lao động và gia đình họ mà còn là một giá trị, uy tín để làm nên thương hiệu của đơn vị.

[VOV2] - Đối với Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), sự an toàn không chỉ vì bản thân mỗi một người lao động và gia đình họ mà còn là một giá trị, uy tín để làm nên thương hiệu của đơn vị.