Theo kế hoạch vừa được Bộ VHTTDL vừa ban hành, hội thảo "Bảo tồn và phát huy giá trị trang phục truyền thống của dân tộc Lự tỉnh Lai Châu gắn với phát triển du lịch" sẽ được tổ chức tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Hội thảo nhằm đánh giá thực trạng bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống của dân tộc Lự ở Việt Nam; làm rõ các kết quả đạt được trong quá trình thực hiện, những hạn chế, khó khăn và nguyên nhân.

Hội thảo được kỳ vọng mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực trong công tác bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống của các dân tộc ở Việt Nam nói chung và dân tộc Lự nói riêng, trong đó tập trung vào nhóm các nội dung như: cơ sở lý luận và thực tiễn về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về văn hóa và văn hóa trang phục...

Hội thảo cũng nhằm đánh giá thực trạng, những thành tựu và tồn tại, hạn chế trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị trang phục truyền thống của dân tộc Lự ở Lai Châu. Từ đó đề ra hương hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác này.

Bên cạnh đó là những bài học kinh nghiệm của một số nước trên thế giới và mô hình bảo tồn, phát huy giá trị trang phục các dân tộc thiểu số ở Việt Nam gắn với phát triển du lịch.

Hội thảo còn là diễn đàn để các chuyên gia trong lĩnh vực văn hóa, dân tộc học và nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản, am hiểu bản sắc văn hóa là người dân tộc Lự trao đổi, chia sẻ các vấn đề để cùng tìm ra giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị trang phục truyền thống dân tộc Lự gắn với phát triển du lịch.