Trong số gần 8.000 lễ hội được tổ chức ở nước ta hàng năm, bên cạnh lễ hội truyền thống còn có lễ hội mới (lễ hội gắn với các sự kiện lịch sử hiện đại, cách mạng), lễ hội sự kiện (quảng bá du lịch, lễ hội nhân kỷ niệm những năm chẵn thành lập thành phố, tỉnh, huyện...); trong đó, lễ hội truyền thống có số lượng nhiều nhất, phạm vi phân bố rộng (cả nông thôn, đô thị, vùng núi các dân tộc), có lịch sử lâu đời nhất và thường được tổ chức vào dịp đầu năm mới. Thực tế hiện nay cho thấy, các lễ hội đang bị khai thác tràn lan, biến tướng, không mang lại lợi ích kinh tế - xã hội. Nhằm tăng cường công tác quản lý lễ hội, Bộ VH-TT&DL đã ban hành chỉ thị để chấn chỉnh tình trạng này. Ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL cho biết:

Trong số gần 8.000 lễ hội được tổ chức ở nước ta hàng năm, bên cạnh lễ hội truyền thống còn có lễ hội mới (lễ hội gắn với các sự kiện lịch sử hiện đại, cách mạng), lễ hội sự kiện (quảng bá du lịch, lễ hội nhân kỷ niệm những năm chẵn thành lập thành phố, tỉnh, huyện...); trong đó, lễ hội truyền thống có số lượng nhiều nhất, phạm vi phân bố rộng (cả nông thôn, đô thị, vùng núi các dân tộc), có lịch sử lâu đời nhất và thường được tổ chức vào dịp đầu năm mới. Thực tế hiện nay cho thấy, các lễ hội đang bị khai thác tràn lan, biến tướng, không mang lại lợi ích kinh tế - xã hội. Nhằm tăng cường công tác quản lý lễ hội, Bộ VH-TT&DL đã ban hành chỉ thị để chấn chỉnh tình trạng này. Ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL cho biết: