Hội diễn là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ Festival Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh năm 2023, nhằm giới thiệu, quảng bá, bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống của các làn điệu dân ca, nhạc cụ dân tộc các vùng miền.

Hội diễn sẽ gồm các thể loại: Dân ca truyền thống, dân ca phát triển với các hình thức thi: Đàn (lựa chọn các hình thức độc tấu, song tấu, tam tấu, hòa tấu với các loại nhạc cụ dân tộc); Hát (lựa chọn các hình thức đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca.

29 đoàn tham gia đến từ các đơn vị nghệ thuật quần chúng thuộc Trung tâm Văn hóa; Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật; Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh và Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh và Triển lãm của các tỉnh thành.

Hội diễn sẽ diễn ra từ ngày 1-5/8/2023. Khai mạc dự kiến vào lúc 20h00' ngày 1/8 tại Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An, thành phố Vinh.

Thông qua Hội diễn sẽ phát huy vai trò chủ thể sáng tạo, chủ thể thụ hưởng văn hóa là nhân dân, tôn trọng và bảo vệ sự biểu đạt đa dạng của văn hóa của người dân và các dân tộc. Bên cạnh đó, góp phần phát triển phong trào văn hóa, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân.