Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2022 được tổ chức tại Nhà hát Lớn (Hà Nội) ngày 19/5. Tuy nhiên, sau 4 tháng diễn ra lễ trao giải, hơn 100 tác giả được vinh danh chưa nhận được tiền giải thưởng.

Ngày 28/9, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng đã trực tiếp báo cáo Thủ tướng Phạm Minh Chính về những nội dung này.

Thủ tướng chỉ đạo, các thủ tục hành chính liên quan cần được khẩn trương rút gọn, sớm trình Chính phủ cấp tiền khen thưởng cho các tác giả, đồng tác giả được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước trong thời gian sớm nhất. Bộ VH-TT&DL hoàn thiện đề xuất gửi Bộ Tài chính trước ngày 30/9. Bộ Tài chính đề xuất việc bố trí kinh phí chi trả tiền thưởng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, báo cáo cấp có thẩm quyền trước ngày 5/10.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cũng đã làm việc với Bộ trưởng Bộ Tài chính và thống nhất sẽ xử lý sớm nhất những vấn đề liên quan, đảm bảo công tác chi trả tiền giải thưởng nhanh chóng, kịp thời.

Trước đó, một số tác giả phản ánh việc chi trả tiền thưởng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật trì trệ. Ngày 27/9 Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Trịnh Thị Thủy đã ký Công văn số 4062/BVHTTDL-KHTC gửi Bộ Tài chính danh sách cá nhân được nhận tiền thưởng kèm theo tên đơn vị, cơ quan và dự toán kinh phí bổ sung cho từng đơn vị, cơ quan tương ứng theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành.

Ngày 6/4, Bộ VH-TT&DL gửi công văn đề nghị Bộ Tài chính bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm nay là hơn 30,8 tỷ đồng để chi trả tiền cho 114 tác giả.

Trong văn bản hồi đáp của Bộ Tài chính vào cuối tháng 5, Bộ này dẫn Nghị định số 90/2014 và Nghị định số 133/2018 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 90), cho biết: "Tiền thưởng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật được bố trí trong kinh phí của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo quy định của pháp luật".

Nhưng theo Bộ Tài chính, hồ sơ gửi kèm danh sách tác giả nhận thưởng thuộc các Hội VHNT đặc thù như Hội Nhạc sĩ, Hội Điện ảnh, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam không có cá nhân, tập thể thuộc Bộ VH-TT&DL.

Chính vì vậy mà việc trao tiền thưởng tới một số tác giả nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật bị chậm trễ.

Do vậy, Bộ Tài chính đề nghị Bộ VH-TT&DL bổ sung báo cáo danh sách tên cá nhân nhận thưởng kèm theo tên đơn vị, cơ quan tương ứng theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành (phân định rõ nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương), gửi Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí theo quy định.