Cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc ý nghĩa Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò, tác dụng to lớn của Phong trào thi đua yêu nước, khẳng định giá trị và sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước qua từng giai đoạn cách mạng của Đảng và Nhân dân ta. Từ đó củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ngoài ra, thông qua cuộc thi để phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội trong các phong trào thi đua và công tác thi đua – khen thưởng, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

“Chúng tôi rất mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình và đồng hành của các họa sĩ chuyên và không chuyên trong cả nước tham gia sáng tác, góp phần lan tỏa phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, văn hóa của đất nước” - ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở cho biết.

Về nội dung, BTC kỳ vọng, các tác phẩm dự thi sẽ bám sát, thể hiện được chủ đề và tinh thần của phong trào thi đua yêu nước trong 75 năm, nhất là các phong trào thi đua lao động sản xuất, kinh doanh giỏi, phong trào “ Xóa đói giảm nghèo”, phong trào “ Đền ơn đáp nghĩa”; phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”...

Tôn vinh hình ảnh gương điển hình anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, chiến sỹ thi đua. Tuyên truyền, cổ động cho các điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội, phát hiện nhân tố mới, xây dựng, bồi dưỡng điển hình tiên tiến, phổ biến kinh nghiệm và cách làm hay của các điển hình tiên tiến...

Theo quy định, đối tượng tham gia là họa sĩ chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp, công dân Việt Nam và người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Tác phẩm dự thi là những sáng tác trong thời gian gần đây, chưa gửi tham gia các cuộc thi, chưa được phổ biến dưới bất cứ hình thức nào, có kích thước 54 x 79 cm.

Về hình thức gửi tác phẩm dự thi, mỗi tác phẩm dự thi là một file dạng kỹ thuật số, định dạng JPG bảo đảm in kích thước 54 x 79 cm trở lên, chất lượng rõ nét, dung lượng 5-10Mb, độ phân giải 300dpi.

Tác giả gửi tác phẩm vào địa chỉ email: phongttcd.vhcs@gmail.com hoặc gửi trực tiếp qua đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng Quản lý hoạt động Quảng cáo và Tuyên truyền, Cục Văn hóa cơ sở, số 86A, ngõ Lê Văn Hưu 3, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Về cơ cấu giải thưởng, BTC sẽ cấp giấy chứng nhận cho các tác giả, đơn vị đạt giải và tiền thưởng kèm theo gồm : 01 giải nhất 15 triệu đồng. 02 giải nhì, mỗi giải 8 triệu đồng. 03 giải ba, mỗi giải 5 triệu đồng. Ngoài ra có 10 giải khuyến khích và 01 giải phong trào cho đơn vị động viên được nhiều tác giả, nhiều tác phẩm có chất lượng tốt tham gia cuộc thi.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 07/04/2023. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến vào tháng 6/2023.