Theo kế hoạch, triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 30/8 đến ngày 15/9/2023 tại Công viên Tứ Tượng (TP Huế).

Tại triển lãm sẽ trưng bày các hình ảnh về phong cảnh đất nước, lễ hội, sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng... của các nước ASEAN.

Đây là hoạt động nhằm góp phần thực hiện thành công Đề án xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 và triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN.

Đây cũng là dịp tạo cơ hội để thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa các nước trong ASEAN; tăng cường giao lưu, hợp tác chia sẻ văn hóa, hiểu biết lẫn nhau, tạo quan hệ gần gũi giữa tỉnh Thừa Thiên Huế với Đại sứ quán các nước ASEAN; tạo điều kiện để người dân Huế, Việt Nam hiểu biết thêm về văn hóa nghệ thuật của các nước ASEAN.

Bên cạnh đó, dịp này còn là cơ hội để quảng bá, giới thiệu văn hóa nghệ thuật của dân tộc Việt Nam đối với du khách trong và ngoài nước.