Ghi nhận những đóng góp của lực lượng thanh niên xung phong trong các cuộc kháng chiến, Đảng và Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi. Tuy nhiên hiện nay, lực lượng thanh niên xung phong hoàn thành nghĩa vụ trong các cuộc kháng chiến mà chưa được hưởng chế độ của Nhà nước ban hành vẫn còn khá nhiều. Một phần nguyên nhân là do họ còn lúng túng, vướng mắc khi lập hồ sơ hưởng chế độ, thêm vào đó, việc xét duyệt cũng có nhiều khó khăn. Đài Tiếng nói Việt Nam đã nhận được khá nhiều câu hỏi của các cựu thanh niên xung phong về vấn đề này.

Ông Nguyễn Cao Vãng - Ủy viên Đoàn chủ tịch, Trưởng ban Chính sách - Kinh tế, Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam sẽ trao đổi để tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách ưu đãi đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong các cuộc kháng chiến.

Mời các bạn nghe cuộc trao đổi dưới đây: