Theo Sở Lao động, Thương binh và xã hội Tiền Giang, đơn vị đang quản lý 34.998 hồ sơ liệt sĩ, trong đó có 16.566 liệt sĩ là bộ đội, 566 liệt sĩ công an, 17.244 liệt sĩ là dân chính đảng, 2 liệt sĩ là thanh niên xung phong, 69 liệt sĩ là dân quân, tự vệ, du kích, 1 liệt sĩ là dân công hỏa tuyến và 550 liệt sĩ thuộc đối tượng khác. Từ năm 2013 đến nay, tỉnh đã tìm kiếm và quy tập gần 100 hài cốt liệt sĩ (đa phần là không có thông tin về liệt sĩ), các địa phương đã cải táng đưa vào nghĩa trang liệt sĩ theo quy định. Hiện nay khu vực có mộ liệt sĩ đã tìm kiếm, quy tập nhưng chưa hết, cần tiếp tục tìm kiếm, quy tập là 2.789 mộ liệt sĩ.

Đến nay, tỉnh Tiền Giang đã cập nhật được 34.130 dữ liệu thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ của tỉnh vào phần mềm do Cục Chính sách cung cấp. Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của tỉnh tích cực, chủ động phối hợp các địa phương trong và ngoài tỉnh tổ chức khảo sát, tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ, đưa về các nghĩa trang liệt sĩ. Qua công tác lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ ở các cấp, trong năm 2020, đã có 86 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy và quy tập về nghĩa trang liệt sĩ tại các địa phương. Công tác khảo sát, tìm kiếm các khu vực có thông tin, nhất là các khu mộ tập thể đang được các đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, khảo sát các khu vực nghĩa trang thời chiến, khu vực trước đây diễn ra các trận đánh nhằm tìm kiếm, phát hiện thêm thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của tỉnh Tiền Giang, những hài cốt liệt sĩ còn lại chưa tìm được chủ yếu do chưa có thông tin; thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ ngày càng ít. Công tác đăng ký, quản lý, lưu trữ hồ sơ liệt sĩ nơi hy sinh chôn cất ban đầu chưa chặt chẽ; sau chiến tranh, nhiều đơn vị giải thể, sáp nhập, việc bàn giao hồ sơ, danh sách liệt sĩ nơi chôn cất ban đầu, sơ đồ quy tập hài cốt liệt sĩ giữa các đơn vị với địa phương chưa đầy đủ. Số lượng hài cốt liệt sĩ thiếu thông tin còn nhiều; thời gian hy sinh khá lâu, nhiều hài cốt đã bị phân hủy ở mức độ cao nên khó khăn trong quá trình phân tích gen…

Đại tá Mai Văn Hòa, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang, Phó Trưởng thường trực Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của tỉnh Tiền Giang cho biết: Ban Chỉ đạo tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ tình hình thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ tìm kiếm để xây dựng kế hoạch từng giai đoạn tiến hành khảo sát tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.

Thường trực Ban Chỉ đạo phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể kịp thời hướng dẫn các địa phương có phát hiện mộ, tiến hành khảo sát, xác minh, xây dựng kế hoạch tổ chức cất bốc và lấy mẫu sinh phẩm (đối với những hài cốt không có thông tin) tổng hợp, đề xuất giám định ADN khi có yêu cầu. Đồng thời, tiếp tục rà soát, xác minh thông tin hài cốt liệt sĩ mới phát hiện; nắm thông tin xác minh tìm kiếm, quy tập cho đến khi nào không còn thông tin.

Các hoạt động di chuyển, đón nhận, bàn giao, lễ truy điệu, cải táng hài cốt liệt sĩ được tổ chức chặt chẽ, chu đáo, trang nghiêm, đúng quy định. Tăng cường công tác động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong tham gia hoạt động tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ./.

(Theo TTXVN)