Có cách nào gỡ rối giúp đức ông chồng đã trung thực khai nhận ngoại tình mà vợ vẫn lạnh nhạt? Cách giải quyết của chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn trong tình huống này là như thế nào?