Người đàn ông khiếm thị có vợ không chung thủy, muốn được nghe lời khuyên của chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn: