Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn có lời khuyên dành cho người vợ hơn 40 năm chịu đựng ông chồng có thói trăng hoa: