Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn có lời khuyên dành cho người vợ trẻ đang băn khoăn khi chồng đề nghị tiền ai người nấy giữ: