Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn có lời chia sẻ dành cho nhân vật - người đàn ông chịu những ấm ức khi vợ cứ bỏ đi rồi lại quay về và giờ ở tuổi gần đất xa trời vẫn đau đầu vì chuyện vợ con: